Hur kan Consultatum stödja din HR-funktion och dina HR-medarbetare?

Konsultuppdrag

Consultatum kan driva eller stödja utveckling av HR-funktioner, HR-processer samt HR-medarbetare. Från traditionella konsultuppdrag till coaching.

Läs mer här

Interimlösningar

Consultatum tillhandahåller kvalificerade HR-konsulter som kan stödja din verksamhet med specialistkompetens eller som resurs, under en kortare eller längre tid.

Läs mer här

Kurser och nätverk

Consultatum erbjuder ett unikt utbud av öppna kurser, utbildningar och nätverk för HR-medarbetare. Vi skräddarsyr gärna våra kurser efter kunders behov.

Läs mer här

Consultatum har Sveriges bredaste erfarenhet av att hjälpa HR-funktioner

Vår erfarenhet bygger på uppdrag från myndigheter, offentlig sektor, läkemedelsindustrin, tillverkningsindustrin, verkstadsindustrin, konstruktion och tjänstesektorn. Därför kan vi lova att våra konsulter både har den erfarenhet och kompetens som behövs för att analysera, utveckla och förbättra resultatet av ert operativa och strategiska HR-arbete.

Kundcase inom HR

”I momenten att utveckla det konsultativa arbetssättet inom HR samt att utveckla personalchefsgruppen som team har vi arbetat tillsammans med Consultatum. Consultatum har på ett mycket engagerat och modigt sätt drivit, utmanat och inspirerat deltagarna till nya insikter, samsyn och utvecklat förmågan att lyfta in HR som ett verksamhetsorienterat stöd som motiverar sin plats i det strategiska ledningsarbetet.”

Anders Stegersjö
Stadsledningsförvaltning
Helsingborgsstad

Bland våra kunder finns

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina HR-utmaningar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.