Hur kan Consultatum stödja din HR-funktion och dina HR-medarbetare?

Konsultuppdrag

Consultatum kan driva eller stödja utveckling av HR-funktioner, HR-processer samt HR-medarbetare. Från traditionella konsultuppdrag till coaching.

Läs mer här

Interimlösningar

Consultatum tillhandahåller kvalificerade HR-konsulter som kan stödja din verksamhet med specialistkompetens eller som resurs, under en kortare eller längre tid.

Läs mer här

Kurser och nätverk

Consultatum erbjuder ett unikt utbud av öppna kurser, utbildningar och nätverk för HR-medarbetare. Vi skräddarsyr gärna våra kurser efter kunders behov.

Läs mer här

Consultatum har Sveriges bredaste erfarenhet av att hjälpa HR-funktioner

Vår erfarenhet bygger på uppdrag från myndigheter, offentlig sektor, läkemedelsindustrin, tillverkningsindustrin, verkstadsindustrin, konstruktion och tjänstesektorn. Därför kan vi lova att våra konsulter både har den erfarenhet och kompetens som behövs för att analysera, utveckla och förbättra resultatet av ert operativa och strategiska HR-arbete.

Vi erbjuder konsultstöd inom följande HR-områden

HR-strategi

Vi hjälper företag att utveckla HR-strategier som stödjer chefer, är tydligt kopplade till verksamhetens mål och som är lätta att kommunicera och förstå.

SWOT analyser

Vi hjälper HR-funktioner att identifiera styrkor och svagheter samt prioritera hur de kan utveckla eller förbättra HR-funktionens stöd till chefer.

HR/IT-system

Vi hjälper HR-funktioner att effektivt implementerar HR/IT-system genom att brygga kunskapsgapet mellan HR- och IT-medarbetare.

HR-nyckeltal

Vi hjälper HR-funktioner att ta fram relevanta nyckeltal och ROI beräkningar samt rapporter kring HR-funktionens påverkan på verksamhetens mål.

AGIL & LEAN

Vi stödjer HR-medarbetare i utveckling av effektiva HR-funktioner genom att anamma det som är relevant inom både LEAN och AGILT tänkande.

HR-processer

Vi hjälper HR-funktioner att utveckla användbara, lättbegripliga och tidssnåla HR-processer så att en chef kan ägna sig åt att vara en chef.

HR-medarbetare

Vi driver workshops och utbildningar som utvecklar HR-medarbetare för att bättre stödja chefer eller inta en mer strategisk roll i ledningsgrupper.

Undersökningar

Vi genomför benchmark- undersökningar som hjälper HR-funktioner att jämföra sig med andra HR-funktioner och därmed fattar bättre beslut.

Kundcase inom HR

”I momenten att utveckla det konsultativa arbetssättet inom HR samt att utveckla personalchefsgruppen som team har vi arbetat tillsammans med Consultatum. Consultatum har på ett mycket engagerat och modigt sätt drivit, utmanat och inspirerat deltagarna till nya insikter, samsyn och utvecklat förmågan att lyfta in HR som ett verksamhetsorienterat stöd som motiverar sin plats i det strategiska ledningsarbetet.”

Anders Stegersjö
Stadsledningsförvaltning
Helsingborgs Stad

Bland våra kunder finns

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina HR-utmaningar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.