HR

Moderna HR-funktioner bemöter verksamhetens krav på ett professionellt stöd genom att basera HR-arbetet på verksamhetens mål och utmaningar - inget HR för HR's skull!

 • Utveckling av din HR-funktions strategiska arbete

  För att ditt strategiska HR-arbete ska ge resultat måste det genomföras på ett professionellt sätt. Det ska hjälpa chefen att förstå sina egna behov och leverera ett stöd som utvecklar chefens HR-kunskap.

 • Rätt HR-medarbetare på rätt plats

  Centralt eller lokalt är inte en aktuell fråga - HR-funktionen ska allokera HR-Resurser utifrån kundens behov och HR-medarbetares kompetens inte utifrån gamla traditionella modeller för leverans av HR.

 • Utveckling av HR-processer och -värdekedjor

  HR-funktioners organisation och arbetssätt hindrar ibland HR från att utgå från kundens behov. Vi hjälper dig att effektivisera HR-arbetet snabbt och lära dig att utifrån kundens behov, löpande skapa maximalt värde för kunden.

 • Beräkningar som gör HR begripligt

  Vill du får gehör för HR-frågor måste du motivera för andra resultatet av ditt arbete. Vi hjälper dig att identifiera HR-nyckeltal, skapa rapporter och bygga business case som motivera.

 • Konsultstöd, rådgivning och interimslösningar

  Från konsultuppdrag till workshops och utbildningar – våra HR-konsulter kan hjälpa dig och dina HR-kollegor ta ett rejält kliv framåt när ni fastnar, behöver inspiration eller ett tillfällig resurs eller specialistkompetens.

 • Program, kurser och nätverk

  Utveckla dig själv eller ditt team på våra kunskapstunga utbildningar, anpassat efter era behov eller genom deltagande på våra öppna kurser. Genom erfarenhet och en bred teoretisk bas skapar våra kunniga och utmanade kursledare förändring och utveckling som består.

 • Utveckling och marknadsföring av HR produkter och tjänster

  Chefer levererar HR till sina medarbetare. Vi hjälper dig att utveckla tilltalande och lockande erbjudande som chefer gärna använder baserad på chefens vardag och kunskap inom HR-området.

 • Fakta baserat HR-arbete

  Consultatum genomför varje år en mängd företags interna undersökningar så som HR-Audit och HR-Diagnostic, samt olika marknadsundersökning och trendspaningar. Allt för att hjälpa HR-medarbetare fattar välgrundade, faktabaserade beslut.

Consultatum har Sveriges bredaste erfarenhet av att stödja utveckling av HR-funktioner

Vår erfarenhet bygger på uppdrag från myndigheter, offentlig sektor, läkemedelsindustrin, tillverkningsindustrin, verkstadsindustrin, konstruktion och tjänstesektorn. Därför kan vi lova att våra konsulter både har den erfarenhet och kompetens som behövs för att analysera, utveckla och förbättra resultatet av ert operativa och strategiska HR-arbete.

Bland våra kunder finns

Kundcase inom HR

”I momenten att utveckla det konsultativa arbetssättet inom HR samt att utveckla personalchefsgruppen som team har vi arbetat tillsammans med Consultatum. Consultatum har på ett mycket engagerat och modigt sätt drivit, utmanat och inspirerat deltagarna till nya insikter, samsyn och utvecklat förmågan att lyfta in HR som ett verksamhetsorienterat stöd som motiverar sin plats i det strategiska ledningsarbetet.”

Anders Stegersjö
Stadsledningsförvaltning
Helsingborgs Stad

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina HR-utmaningar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.