HR-konsulter

Ett effektivt stöd från erfarna, initiativrika, kundorienterade HR-konsulter kan hjälpa din HR-funktion att förverkliga sina mål

HR-konsulter som kan hjälpa er att frigöra kraften i din HR-funktion

På Consultatum kan du snabbt och enkelt får tillgång till en erfaren HR-konsult som gärna hjälper dig med dina utmaningar.  Har du behov av:

  • HR-konsulter som stödjer er i processen att utveckla en lättbegriplig och affärsorienterad HR strategi?
  • HR-konsulter som hjälper er att utveckla HR-funktionens organisation för att skapa ett optimalt stöd till chefer?
  • HR-konsulter som kan coacha eller utbilda HR-medarbetare för att säkra ett starkt konsultativt stöd och en effektiv kommunikation med chefer?
  • HR-konsulter som analyserar era HR-processer för att identifiera hur dessa ska bli effektivare och mer användarvänliga?
  • HR-konsulter som kan stödja utveckling av värderingar och kompetensmodeller som hjälper medarbetare och chefer att prestera bättra?
  • HR-konsulter med hög kompetens inom projektledning inom HR-funktionen som kan driva eller stödja er att framgångsrikt förändra HR-funktionen?
  • HR-konsulter som är vana att arbeta i IT projekt och som brygga gapet mellan HR- och IT-medarbetare för att säkerställa att R/IT verktyg verkligen ger resultatet som HR-funktionen eftersträvar?
  • HR-konsulter som är specialiserade inom arbetsrätt och som bland annat kan hjälpa dig att tolka lagstiftningen och anpassa era HR-processer utifrån kraven.

Du väljer det lämpligaste sättet att få stödet som du behöver

Från konsultuppdrag till workshops och utbildningar – kan våra HR-konsulter hjälpa era HR-medarbetare tar ett reellt kliv framåt när dem har fastnat eller behöver inspiration. Vi hjälper er skapa en efterfrågan inom verksamheten för HR-stöd, som gör att HR-medarbetare kopplas in i verksamhetsutmaningar tidigt och på så sätt undviker HR-funktionen onödiga brandutryckningar.

Vill du veta mer kontakta oss direkt på 08-612 10 00 eller fyll i formuläret nedan för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Interim HR-stöd?

Klicka här för att läsa om interim HR-stöd

Vill du ställa frågor till våra konsulter?

Fyll i kontaktformuläret nedan så tar vi kontakt med dig för en förutsättningslöst diskussion om hur vi kan hjälpa er att lyckas med ert arbete