HR-kundundersökningar som hjälper dig att utveckla ditt HR-arbete

Utveckla en HR-kundundersökning som hjälper dig att identifiera och åtgärda problem eller utmaningar för din HR-funktion!

Utveckla en HR-kundundersökning som hjälper dig att utveckla ditt HR-arbete

Information är makt! Om du vet vad chefer tycker om HR-funktionens stöd, kan du både visa att HR-funktionen är lyhörd för deras åsikter samt åtgärda eventuella problem eller utmaningar.  Detta skapar ett proaktivt samarbete mellan chefer och HR-funktionen.  Det skapar även en kundorienterad miljö där HR-medarbetare kan glädjas åt sina framsteg.

Att stoppa huvudet i sanden är inget bra sätt att utveckla värdefulla relationer med dina kunder, men som med alla undersökningar kan en HR nöjdkundundersökning orsakar oro bland HR-medarbetare och frustration bland chefer.  Genom att ställa rätt frågor, på ett relevant sätt, kan du säkerställa att detta underlag gör utvecklingen av din HR-funktion och dess medarbetare tryggare och mer lustfylld.

Samtidigt kan du på ett lättare sätt åtgärda eventuella problem eller utmaningar och visa för alla i verksamheten att stödet och tjänsterna som HR-funktionen erbjuder har blivit bättre.

Under denna utbildning kommer du att lära dig:

  1. Att identifiera vilka intressenter som ska svara på din nöjdkundundersökning
  2. Att identifiera vilka områden som ska undersökas och varför
  3. Hur du undviker att skapa ett underlag som är överväldigande eller allt för kritiskt – på så sätt kan du hålla utvecklingen på en proaktiv nivå
  4. Olika sätt att ställa frågor som gör att du får ett bättre beslutsunderlag och gör det roligare för kunden att besvara
  5. Hur ska återkopplingen till kunden se ut – varför det är viktigt att tänka på detta från början?
  6. Att prioritera utmaningar som du vill undersöka på ett logiskt och konsekvent sätt
  7. Att tänka på resurser som kommer att krävas för att åtgärda utmaningar som du hitta – varför är detta avgörande för att undvika missnöjda kunder framöver?

 

Anmälan Att utveckla en HR-kundundersökning

Avgiften för kursen är 11.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
  • Fler som ska delta?