Hur HR stödjer förändring

En praktisk endagsutbildning för alla som vill förbättra HR-funktionens stöd vid förändringar

Hur HR stödjer förändring

Chefer behöver ständigt hantera förändringar men det är inte alltid tydligt vilket stöd HR erbjuder för att stödja och underlätta förändringsarbetet.

Genom att belysa för chefer vilka kunskaper HR-medarbetare besitter samt utveckla tjänster och stöd som bemöter chefers kunskapsbrister kan HR-funktionen spela en nyckelroll i förändringsarbetet.

Är detta en utbildning för dig?

Kursen vänder sig till alla som vill utveckla HR-funktionens stöd till chefer vid förändring.

Du kommer att lära dig:

 1. Vilka risker som finns i en förändringsprocess och varför chefer bör vända sig till HR för stöd
 2. Att kartlägga chefers kompetens inom förändring och få dem att förstå hur HR-funktionen kan stödja dem
 3. Hur du utvecklar HR-funktionens förändringsstöd genom att analysera vilka tjänster som kommer skapa mest värde för chefer
 4. Att bygga en projektplan för utveckling och implementering av ditt nya förändringsstöd
 5. Vilka krav som HR-funktionens erbjudanden ställer på HR-medarbetarna
 6. När HR ska erbjuda expertstöd kontra resursstöd inom förändring
 7. Vikten av HR-värdekedjor som förbättrar HR-funktionens förändringsstöd
 8. Hur du marknadsför HR-funktionens stöd
 9. Att skapa förtroende för HR-funktionen och dess HR-medarbetare
 10. Att använda sig av situationsanpassad HR som ett verktyg för att göra ert stöd mer begripligt

Kursinnehåll

Var brister chefers kompetens inom förändring och hur övertygar du dem att vända sig till HR för stöd?

 • Vilka riskmoment finns i en förändringsprocess och varför bör en chef vända sig till HR?
 • Att anpassa förändringsprocessen efter verksamhetens behov – när är det nödvändigt?
 • Vilka kompetenser krävs för att chefer ska lyckas med sitt förändringsarbete?
 • Att kartlägga chefers kompetenser inom förändring och få dem att förstå exakt hur HR-funktionen kan stödja dem

Praktikfall 1: Kartlägg chefers kompetens inom förändring

Consultatum har utvecklat ett unikt praktikfall där du får möjligheten att sätta dig in i den fiktiva organisationen Widget AB och dess utmaningar. Praktikfallet handlar om tio chefer som står inför ett kommande förändringsarbete. I den första uppgiften får du öva på att kartlägga chefers kompetens inom förändring.

Utveckla HR-funktionens förändringsstöd

 • Att använda en SWOT-analys av chefers kompetens och behov för att utveckla relevanta tjänster och stöd
 • Att kort beskriva tilltänkta tjänster, lathundar och mallar som skulle kunna förbättra förändringsprocessen
 • Hur analyserar du vilka tjänster som chefer kommer att uppfatta som mest värdeskapande?
 • Att bygga en projektplan för utveckling och implementering av ditt nya stöd

Praktikfall 2: Att beskriva tilltänkta tjänster och kontrollera vad som skapar värde för cheferna

I den andra uppgiften ska du fortsätta hjälpa Widget AB och dess chefer med deras utmaningar kring förändring. Det är nämligen dags att beskriva tilltänkta tjänster och kontrollera vad som skapar värde för cheferna.

Vilka krav ställer dina erbjudanden på din HR-funktion och dess medarbetare?

 • Bör HR-funktionens organisation och roller ändras för att skapa ett optimalt stöd?
 • Vad är skillnaden mellan att erbjuda expertstöd kontra resursstöd inom förändring?
 • Exempel på HR-värdekedjor som underlättar förändringsstöd
 • Vilka kompetenser behöver utvecklas hos chefer och HR-medarbetare för att ge ett optimalt stöd?

Praktikfall 3: Definiera ert nuvarande HR-stöd inom förändring samt hur det påverkar HR-funktionen och dess medarbetare

Den tredje uppgiften är indelad i flera delar. Du ska först definiera ert nuvarande HR-stöd inom förändring och identifiera vad HR-funktionen och dess medarbetare behöver arbeta med för att kunna ge ett optimalt stöd. Sedan ska du sedan skapa en projektplan för att utveckla ert nya HR-stöd.

Att bygga förtroende för och marknadsföra HR-funktionens stöd inom förändring

 • Förtroende för HR-medarbetare kontra förtroende för HR-funktionen
 • Att förklara och sälja in ert erbjudande till chefer på ett tilltalande sätt
 • Att använda sig av situationsanpassad HR som ett verktyg för att göra ert stöd mer begripligt
 • Att bygga en kunskapsbas för HR-kunskap som underlättar för HR att argumentera för sina idéer och sitt chefsstöd – forskning, artiklar och modeller

Praktikfall 4: Paketera och marknadsför er HR-funktions erbjudande inom förändringsstöd

Den fjärde uppgiften handlar om att du ska paketera er HR-funktions erbjudande inom förändringsstöd och marknadsföra detta gentemot de tio cheferna på Widget AB.

Consultatum rekommenderar

För att uppnå bästa möjliga resultat ser vi gärna att du har någon slags erfarenhet av förändringsarbete eller har gått en introduktionsutbildning i förändring. Även utan dessa förkunskaper är du självklart fortfarande välkommen att anmäla dig till kursen.

Efter att du har gått denna kurs rekommenderar vi dig att anmäla dig till någon av kurserna nedan:


 

Anmälan Hur HR stödjer förändring

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.