Arbetsmiljö

Vi hjälper er att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i praktiken

Enligt Novus Opinon är hälften av alla chefer osäkra på hur de ska hantera psykisk ohälsa i arbetslivet.

Våra konsulter stödjer er att utveckla en stimulerande arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden. På Consultatum lägger vi stor vikt på hur verksamheten ska stödja cheferna på bästa sätt och på vilket sätt verksamheten behöver kommunicera arbetsmiljö för att chefen ska förstå vikten av att följa föreskrifterna.

Den 31 mars 2016 införde arbetsmiljöverket nya föreskrifter för den organisatoriska och social arbetsmiljön AFS2015:4. Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Hos oss får du förutom kunskapen om den nya förordningen även tillgång till våra gedigna kunskaper om hur du utvecklar medarbetarprocesser som utvecklingssamtal, motiverande SMARTa* mål, feedbacksamtal, rollbeskrivningar, nyckeltal, samt förmågan att kommunicera dessa. Faktorer som anses vara avgörande för arbetsmiljön.

* Specifika, Mätbara, Acceterade, Realistiska, Tidssatta.

Inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön erbjuder vi:

  • En webbbaserade arbetsmiljöundersökning som kartlägger nuläget och identifierar brister i er verksamhets organisatoriska och sociala arbetsmiljö Ett verktyg som tids- och kostnadseffektivt identifierar svagheter i er organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Resultatet hjälper dig att praktiskt skapa en handlingsplan för att utveckla en arbetsmiljö som förebygger risker för psykisk ohälsa, kränkande särbehandling och produktionsbortfall och dyr sjukfrånvaro. Läs mer här 
  • Djupintervjuer – Som komplement till webbundersökningen utför vi djupintervjuer med chefer, medarbetare och andra nyckelpersoner i verksamheten. Djupintervjuerna syftar till att öka förståelsen för vad som ligger bakom svaren i enkäten.
  • Konsultstöd – Löpande expertkonsultstöd kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, implementation och kommunikation av HR processer som stödjer de nya reglerna kopplade till AFS2015:4, produktion av användbara lathundar och mallar till chefer, rådgivning av vilka konkreta insatser som behöver göras för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • Två dagars kurs för HR och chefer – AFS – Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken. Kursen vänder sig till dig som är HR-ansvarig eller arbetar mot chefer i frågor som rör er sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Du är inte bara intresserad av teorin bakom utan hur man kan jobba praktiskt med verktyg och metoder i din verksamhet för att skapa faktiska resultat.
  • Endagarskurs för chefer – AFS – Organisatorisk och social arbetsmiljö, Utbildningen vänder sig till er som behöver förstå hur ni ska arbeta med det nya regelverket.  Vi lägger stor vikt på hur cheferna ska förstå och uppmärksamma stress och på ett överskådligt sätt förstå företagets ekonomiska vinster med arbetet.
  • Workshops – Vi skräddarsyr workshops och går igenom med chefer vad de nya förordningarna innebär i praktiken. Exempel på innehåll under en workshop; vilka specifika krav ställs på chefer utifrån den nya förordningen och hur påverkar det chefens dagliga arbete; att räkna på arbetsmiljö – vilken påverkan har arbetsmiljön på det finansiella resultatet; genomgång av psykosocial arbetsmiljö; utbildning i frågetekniker för att identifiera stress samt hur du bemöter medarbetares stress och, oro och känslor utan att bli psykolog.
  • Ledarskapscoaching – Eftersom vi vet att ca hälften av alla chefer känner sig osäkra på hur de ska hantera psykisk ohälsa erbjuder vi även individuella coachningspaket. Syftet är att stödja chefer att skapa ett stimulerande och motiverande arbetsklimat där medarbetare får möjlighet att både påverka och prestera.

Tre olika skräddarsydda paket

Beroende på verksamhetens mognad kan ni behöva olika insatser från oss och vi har därför paketerat några av våra tjänster som small, medium och large.

Small

Skriftlig rapport inklusive förslag på handlingsplan efter genomgång, intervjuer av nyckelpersoner och analys av verksamhetens situation.

Medium

Skriftlig rapport inklusive handlingsplan efter genomgång, intervjuer av nyckelpersoner och analyser av verksamhetens situation. Rapporten presenteras av konsult inklusive workshop och genomgång med chefer.

Large

Utförlig rapport inklusive handlingsplan efter en genomlysning av verksamheten. Individuell  coaching med chefer och två workshops. Här analyseras också bolagets kommunikation till de anställda och problematiserar kring områden som ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar, socialt samspel och stöd från chefer.

Vill du veta mer kontakta oss direkt på 08-612 10 00 eller fyll i formuläret nedan för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

 

Vill du veta mer eller har du någon fråga?

Fyll i kontaktformuläret nedan så tar vi kontakt med dig för en förutsättningslöst diskussion om hur vi kan hjälpa er att lyckas med ert arbete