1,2,3..6 Sätt att skapa ett AGILT Team i VÄRLDSKLASS

Vem av oss vill inte tillhöra ett fantastiskt team? De flesta av oss svarar JA på detta. Inget konstigt alls, bra team, bättre resultat, bra för mig! Att vilja tillhöra ett bra team är kanske aldrig mer sant än när teamet är nytt. Du har tagit ett nytt steg och du vill det bästa både för dig själv och för det nya teamet.

Tyvärr så finns det inget 100 procent säkert recept eller någon magisk formel som kan trolla fram ett bra team. Ett bra team är beroende, påverkas och formas av ständigt föränderliga omständigheter. För att lyckas måste man som team vara så AGILA som möjligt.

6 byggstenar (TIPS) för att skapa ett AGILT team

  1. Tålamod (tålamod är en dygd)

När jag tänker ett grymt AGILT team, så tänker jag på något som fungerar som en väloljad maskin. I en idealisk värld är det så saker fungerar. Men det betyder inte att det alltid har varit eller fungerar så.

Det tar oftast ett tag för att få något att fungera som vi vill. När det gäller team så tar det ett tag för gruppmedlemmarna att få en känsla för varandra och utveckla ett arbetssätt där arbetet bara flyter på. Tittar man på de olika faserna som en grupp går igenom enligt Tuckman, Forming-Storming-Norming-Performing, så tar det tid att få en grupp att bli högpresterande. Samma sak ifall man tittar på de fyra faser Susan Wheelan beskriver tillhörighet och trygghet, opposition och konflikt, tillit och struktur och arbete och produktivitet.

Oavsett hur man ser på det är tid en nyckelfaktor.

  1. Anpassa er till förändring

AGILT skulle vara mycket enklare om allt kunde vara hugget i sten och ifall man hela tiden vet precis vad man ska göra. Men som vi alla vet så är det inte så världen fungerar.

Förändring är något oundvikligt. AGILA teams förmåga att anpassa sig till dessa förändringar så snabbt som möjligt är en kritisk nödvändighet. Istället för att envist hålla fast vid föråldrade beslut som inte längre bygger på en sann återspegling av verkligheten. De allra bästa teamen slutar aldrig att utvärdera i uppgiftens verklighetskoppling och grunden för sina beslut eller handlingar och att anpassa sig därefter.

JA, ett AGILT arbetssätt bygger i stor del på struktur och organisation. Men man får inte vara så oflexibel att man inte kan anpassa sig och vara flexibla när verkligheten förändras.

  1. Fokusera på resultatet

En fantastisk sak med ett AGILT team är att fokus är mer på resultatet och vad man levererar, än att det hela tiden handlar om eller finns en slags besatthet kring processer och handlingsätt.

Genom att betona resultatet mer känner teammedlemmarna att de har befogenhet att ta beslut, lösa problem och utveckla innovativa lösningar. Utifrån sin kunskapsnivå och sin expertis.

Det spelar ingen roll vilken typ av team som du arbetar i eller med, alla gillar att ha förtroende, vara uppskattade och att ha befogenhet att göra ett bra arbete.

 

  1. Fokusera på rätt sak (skogen inte träden)

Ibland går vi alla i fällan och sätter fokus på fel sak. Det är lätt att detta händer när man ska arbeta på ett AGILT sätt. Här är det lätt att man fokuserar på det ”AGILA” istället för det långt viktigare ”TEAM”.

I traditionella team är det lätt att få tunnelseende och fokusera ensidigt på sitt individuella uppdrag eller åtagande. Det här sättet att arbeta fungerar absolut inte ifall man ska vara del i ett AGILT team.

För att man som grupp ska bygga ett bra AGILT team måste man uppmuntra och skapa en arbetsmiljö där kollektivet gemensamt tar ansvar för slutprodukten. Det handlar INTE om vad den enskilda individen bidrar med. När alla har det här tankesättet så förstärker det team-medlemmarnas känsla av bidrag till helheten och att man gemensamt lyckas eller misslyckas. Mer eller mindre oberoende av enskilda individers topprestationer på ett litet område.

  1. Arbeta aktivt med feedback

Det går inte att ersätta feedback och återkoppling. Det spelar ingen roll hur effektiv du själv är eller hur bra processerna fungerar. Ifall du inte producerar en tjänst eller produkt som någon vill ha. Det enda sättet att säkerställa att detta inte händer är att samla på sig feedback och återkoppling från alla relevanta källor som har något att säga.

Framgångsrika AGILA team har alla system och metoder för att samla in feedback från sina produkter och tjänster så fort tjänsten eller produkten når ut till och börjar användas av slutanvändaren.

Utöver att hela tiden samla på sig feedback, anstränger sig bra team för att vara så transparanta som möjligt inom teamet. Inget sveps under mattan utan allt ska upp på bordet och in i ljuset. Det är superviktigt att man är helt ärlig med vad man tycker och tänker om misstag, hinder och möjligheter för att man ska fortsätta lära sig och utvecklas mot sitt mål.

 

  1. Lita på andra (går inte att lita på andra för mycket)

Det går inte att skapa ett bra team utan att man litar på varandra. Utan tillit så finns det inget AGILT team. Det är en nödvändighet för ett välfungerande team.

Alla medlemmar i teamet behöver kunna lite på att de andra medlemmarna i teamet levererar de som de åtagit sig att leverera på utsatt tid.

Att skapa eller att göra ditt team till ett AGILT team är ingen omöjlig fantasi eller dröm.  Det går absolut att göra så länge man tar till sig rätt strategier, ger det tid, och har tålamod! Kom ihåg att inget som är värt att göra, görs på en dag!

 

Sugen på att lära dig mer om Hur du kan arbeta utifrån ett AGILT arbetsätt titta gärna på dessa kurserna: