Bernhard är VD och senior konsult på Consultatum. Han är specialiserad inom projektledning, ofta i gränslandet mellan HR och IT. Han har bred erfarenhet av arbete med lönerevisioner, Compensation & Benefits- och Workforceprogram samt Talent & Performance Management i olika företagsmiljöer. Bernhard har också stor erfarenhet från arbete med uppbyggnad och utveckling av både strategier och operativt arbete rörande HR-processer och HR-aktiviteter.