Camilla är en driven, nyfiken och engagerad person som har stor förmåga att bygga förtroende. Camilla har över 15 års ledarerfarenhet med fullt personalansvar i olika roller som avdelningschef och linjechef. Hon har även 5 års erfarenhet som projektledare. Suttit med i ledningsgrupper samt lett förändringsarbeten. Camilla har utöver sin chefserfarenhet arbetat i 5 år som HR-Specialist. Hon har ett genuint intresse för andra människor och är van att arbeta i en organisation i ständig förändring.

Som HR-specialist har Camilla arbetat med rehabilitering, rekrytering och att stötta chefer i arbetsrättsliga frågor. Camilla har även arbetat med kompetensförsörjning, är certifierad i DiSC och har hållit utbildningar för både ledare och medarbetare.