Denize är konsult på Consultatum och har en masterexamen inom Business and Management från Uppsala Universitet. Hon har under sin utbildning specialiserat sig inom management och kommunikation samt arbetat som konsult på Academic Work vid sidan av sina studier.

Från sina tidigare arbeten har hon god erfarenhet inom marknadskommunikation och administration. Denize har drivit projekt inom främst GDPR och företagsanpassade utbildningar inom såväl ledarskap som HR. Utöver detta håller även Denize kurser inom GDPR och ledarskap.