Mari har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter och organisationer genom att stödja dem i förändringsarbeten, ledarskaps- och grupputveckling samt genom coaching av chefer och specialister.  Mari har innan hon blev konsult över 25 års erfarenhet som linjechef i olika befattningar varav 10 år som kommunikationschef. Hon har stor kunskap kring förändringskommunikation och är van vid stora och komplexa organisationer, politiskt styrda organisationer som kommuner och myndigheter.  Mari har en ovanlig förmåga att översätta strategier till kommunikation som är värdeskapande och fungerar. Hon har specialiserat sig inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och håller även kurser inom detta. Hon är även certifierad NLP Business Master Practitioner.