Mari är seniorkonsult och partner i Consultatum. Mari har lång erfarenhet av att utveckla företag genom att stödja dem i förändringsarbeten, ledarskaps- och grupputveckling samt genom coaching av chefer och specialister.

Hon har stor kunskap kring kris- och förändringsledning och har lång erfarenhet av stora och komplexa organisationer. Mari har en ovanlig förmåga att översätta strategier till kommunikation som är värdeskapande och fungerar. Hon har specialiserat sig inom modern hjärnforskning och kommunikation. Mari utbildar även inom kommunikation, presentationsteknik och förändring. 

Mari har över 25 års erfarenhet från olika arbeten som chef i ledningsgrupper och hon har haft olika linjebefattningar inom internationella och svenska bolag. Mari har innan hon blev konsult arbetat med intern- och externkommunikation, försäljning kundbemötande, eventmanagement och marknadsföring. Innan Mari började på Consultatum drev hon Friberg Kommunikation i 4 år.