Mari är seniorkonsult och partner. Som seniorkonsult bistår hon med objektiva råd, expertis och specialistkompetens i syfte att skapa värde, utveckla sund företagskultur och förbättra affärsresultat inom kundens verksamhet. Mari har stor erfarenhet av att stödja chefer framförallt i krissituationer. 

Som seniorkonsult leder hon och stödjer ledningsgrupper och chefer i olika strategiska projekt som HR-strategisk rådgivning, organisationsöversyn, förändringshantering, processförbättring, kommunikationsaktiviteter samt kompetensutveckling. Arbetet innebär oftast alltifrån strategisk planering, insamling av kvantitativ och kvalitativ data, analys med lämpliga metoder, förslag på konkreta lösningar till taktisk implementering och uppföljning för ett hållbart långsiktigt resultat. Hon har specialiserat sig inom modern hjärnforskning och kommunikation i vilka hon även håller kurser och föreläser inom. Hon erbjuder även professionell coaching till chefer och HR- och kommunikationsspecialister.

Mari har över 25 års erfarenhet från olika linjechefsbefattningar inom både internationella och svenska bolagMari har också mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt ledningsgruppsarbete i branscher som bank och finans, fordonsindustrin och kollektivtrafiken. Mari har även lång erfarenhet av att driva förändringsarbete.

Erfarenhet Interimsuppdrag: HR-Konsult fastighetsbolag, HR-chef IT-bolag, Informationschef Kollektivtrafik, Försäljningschef Bank.  https://www.linkedin.com/in/marifriberg/