Michael är van att snabbt sätta sig in i nya situationer och roller. Han har många års erfarenhet från olika roller som chef och ansvarig i ledningsgrupper samt haft olika linjebefattningar inom internationella och svenska organisationer. Michael har erfarenhet från såväl näringsdrivande som ideell sektor. Han har arbetat med management, ledarskap, affärsutveckling, marknadsföring, utbildning, projektledning, individ- och grupputveckling, kundbemötande, eventmanagement, styrning och ekonomi såväl som konsult som anställd. Michael har arbetat med att utveckla organisationer genom att stödja dem i affärsutveckling, ledarskaps- och grupputveckling samt marknadsföring och organisation.
Han har erfarenhet från styrelsearbete som ordförande och investeringsansvarig. Han har
varit personal och ekonomiansvarig i ett internationellt detaljhandelsbolag, varit chef i operativa och strategiska befattningar samt arbetat konsultativt.

Michael är i grunden civilekonom och har även examen i ledarskap och projektledning.

Michael har förmåga att skapa förståelse, engagemang och ägandeskap. Han har kunskap kring utveckling, coachning och ledarskap såväl på individ, grupp och organisationsnivå. Michael har bred kunskap inom beteende, företagande, individer och grupper.