Robin är konsult på Consultatum och specialiserad inom HR-stöd, förändringsarbete, Talent Management, utbildning och workshopledning. Han håller dagligen i workshops och utbildningar inom förändringsledning, ledarskap och HR. Robin har även erfarenhet av individ- grupp och organisationsutveckling och är van vid att arbeta mot seniora ledare och ledningsgrupper.

Robin har arbetat på Consultatum sedan 2017. Tidigare har han varit HR-specialist, HR Business Partner och rekryteringskonsult samt verksam i branscher såsom IT, Läkemedel och offentlig sektor. Han är personalvetare med examen från Linköpings Universitet och har även läst engelska på Harvard University. Robin är också certifierad i OPQ/MQ/Verify personlighets-, motivations och färdighetstester samt HBTQ.