Grundläggande GDPR

Lär dig hur du som jobbar inom HR och kommunikation kan säkerställa att er verksamhet är redo för de förändringar som förordningen medför.

Grundläggande GDPR

Kursen är unikt utformad för dig som jobbar inom HR och kommunikation. Tillsammans med Consultatums konsulter och Advokat Göran Smedberg kommer du att lära dig hur du kan säkerställa att er verksamhet uppfyller dataskyddsförordningens krav och förbereda er inför införandet av förordningen 25 maj 2018.

Du kommer att lära dig:

 • Vad innebär GDPR?
 • Varför är det viktigt?
 • Hur behandlar vi personuppgifter?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter kommer med förordningen?
 • Få kunskapen du behöver för att kunna överblicka er verksamhets personuppgiftshantering
 • Vad som behövs göras inom verksamheten inför 25 maj 2018
 • Hur ni uppdaterar och lägger upp nya rutiner och processer kring GDPR
 • Hur ni lägger upp en strategi för att er verksamhet ska uppfylla dataskyddsförordningens krav
 • Tips på hur ni leder förändringsprojektet inför GDPR

Grunderna i personuppgiftshantering och GDPR

 • Dataskyddsförordningen vs personuppgiftslagen – viktiga skillnader
 • Inte bara ett PuL med ”extra allt”
 • Vad är en personuppgift?
 • Strukturerade vs ostrukturerade personuppgifter
 • Lär dig förordningens definitioner
 • Principer för behandling av personuppgifter
 • Individens rättigheter (samtycke och rätten att bli bortglömd)
 • Kraven på datasäkerhet
 • Vad händer om man inte följer den nya lagen?

Vem är ansvarig?

 • Vem är ansvarig för hur personuppgifter hanteras?
 • Den ansvariges skyldigheter
 • Data protection by design och default
 • Personuppgiftsbiträden
 • Personuppgiftsombud
 • Uppförandekod och certifiering
 • Tillsynsmyndigheter

Vad behöver ni göra i er organisation?

 • Analys och kartläggning av nuläget
 • GAP-analys
 • Identifiera din verksamhets främsta utmaningar
 • Vilka är de viktigaste åtgärderna?
 • Vilka områden måste ni se över och anpassa?
 • Hur kommer detta specifikt påverka HR och kommunikation?
 • Vad gäller för era affärsområden?
 • Registerförteckning
 • Vem ska föra en registerförteckning?
 • Vad ska en registerförteckning innehålla?
 • GDPR är en pågående process!

Denna utbildning riktar sig till dig som jobbar med HR och/eller kommunikation, eller på annat sätt hanterar personuppgifter. Vi kommer bena ut de största utmaningarna för verksamheter när det gäller den nya dataskyddsförordningen och lära dig hur ni ska hantera de i er verksamhet. Ingen förkunskap krävs, vi lär dig allt du behöver veta!


 

Anmälan Grundläggande GDPR

Avgiften för kursen är 7.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.