HR-administratörernas dag

En seminariedag med fokus på hur viktiga ni som arbetar med HR-administration är och hur er roll kommer utvecklas i framtiden.

HR-administration – grunden till en välfungerande HR-funktion

Under de senaste åren har strategiskt och konsultativt HR-arbete varit i fokus för många HR-funktioner på bekostnad av de mer administrativa delarna. HR-administratörens inflytande i HR-funktionen har minskat och rollen har i många fall blivit mindre verksamhetsnära. Det är det dags att ändra på och därför presenterar Consultatum HR-administratörernas dag – en inspirationsdag för alla som arbetar med HR-administration!

Denna dag är framtagen för att du som arbetar med administration inom HR ska få inspiration kring:

 1. Varför HR-administratörer är en av HR:s viktigaste resurser
 2. Att HR-administration är grunden för allt HR-arbete
 3. HR-administratörers bidrag till HR och organisationens mål
 4. Vad som utmärker extra bra HR-administratörer
 5. Hur er roll kommer se ut framöver
 6. Hur ökad digitalisering och konstant förändring påverkar er roll och ert arbete
 7. Hur ni tar till vara på er kompetens – ni kan ofta mycket mer än ni tror
 8. Vilka lärdomar ni kan ta med er från HR Shared Service Centers
 9. Hur du som arbetar med HR-administration kan bli mer verksamhetsnära och skapa relationer i organisationen
 10. Marknadsföring och kommunikation kring HR-administration internt i organisationen

HR-administratörernas dag är en seminariedag med fokus på hur viktig rollen som HR-administratör är, hur rollen kommer förändras framöver och hur man bemöter detta. Dessutom går vi in på hur man säkerställer att processer är effektiva, hur man som HR-administratör kan visa sin kompetens och vara med och påverka sitt arbete samt hur digitalisering och konstant förändring påverkar arbetet och rollen. Detta kopplas sedan till hur en väl sammansvetsad HR-funktion kan leverera ett oslagbart HR-stöd till sin organisation.

Utan duktiga HR-administratörer och välfungerande HR-administration riskerar HR att deras huvudprocesser fallerar medan de har fullt upp med att arbeta strategiskt. Lösningen på detta är att ha duktiga HR-administratörer som levererar god service och säkerställer att administrationen utförs med hög kvalité. De som jag tycker verkligen har lyckats med detta är HR SSC:s som på ett konsekvent och kundorienterat sätt levererar sitt HR-stöd genom HR-administratörer – i många fall mer strategiskt än majoriteten av övriga HR-funktioner. Vi drar därför kopplingar till hur HR SSC:s arbetar för att vara verksamhetsnära och användarvänliga för organisationen – allt för att göra era HR-funktioner mer kundorienterade!

Programinnehåll

HR-administratör – HR:s viktigaste resurs!                  

 • HR-administratör – enligt Consultatum en av de viktigaste resurserna i HR-funktionen!
 • Ulrich-modellens innebörd
 • Så ökar vi statusen för HR-administratörer och visar den kompetens ni besitter
 • Ni är en enorm kvalitetssäkring
 • Våga sälj in er kompetens – ni kan mycket mer än ni tror!
 • Ni som HR-administratörer lägger grunden för allt annat HR-arbete – därför är ni viktiga och bidrar minst lika mycket som övriga roller i HR-funktionen!

Så blir du den mest eftertraktade HR-administratören!

 • HR-administratörers bidrag till organisationen och dess mål
 • Vilka de viktiga kompetenserna är för HR-administratörer
 • Så ser HR-administratörens roll ut i framtiden
 • Tips på motiverande mål för HR-administratörer
 • Så arbetar du som HR-administratör mer effektivt
  • Mycket arbete läggs till men inget tas bort, hur bör du bemöta detta?
  • Organisationer eftersträvar mindre administration men det verkar snarare bli tvärtom
 • Vad du som HR-administratör själv kan påverka
  • Hur du som HR-administratör framför förbättringsförslag
  • Hur ni säkerställer att era processer är effektiva
 • Bästa/sämsta HR-administratör – detta säger intervjuade chefer och HR-chefer

Roller och relationer i HR-funktionen

 • Tips för att se helhetsperspektivet för både din roll och HR-funktionens stöd till verksamheten
 • Sälj in din kompetens även inom HR-funktionen!
 • HR-administratörer: Våga ta för er, visa er kompetens och våga ifrågasätta! – Det är för HR-funktionens bästa
 • Kompetens- och karriärsmodeller för HR-administratörer
 • Vi förklarar varför alla roller är lika viktiga i en HR-funktion som vill ha chefer och medarbetare i fokus
 • HR-administratör är ett första steg – så tar du steget mot en roll som t.ex. HR Business Partner
 • Så förväntas rollen som HR-administratör se ut framöver
 • Hur ni påverkas av digitalisering samt ökad kommunikation och kundinteraktion

Hur ni levererar ett gemensamt stöd till verksamheten

 • Så blir du som HR-administratör mer proaktiv
 • Varför det är viktigt med tydlighet i processer – vem bör göra vad och när
 • Ett enhetligt arbetssätt underlättar arbetet i både divisionerna inom HR-funktionen, i hela HR-funktionen samt externt ut mot verksamheten
 • Lärdomar som både HR-administratörer och HR-funktioner kan ta till sig från framgångsrika HR SSCs
 • Hur ovanstående gör er mer kundorienterade samtidigt som det gör dig som HR-administratör mer motiverad

Bli mer användarvänliga – sätt era kunder i fokus!

 • Hur man blir mer verksamhetsnära och kundorienterad som HR-administratör samt HR-funktion
  • Så gör HR SSC:s som har nöjda ”kunder”
  • Det underlättar även era arbetsuppgifter
 • Hur du som HR-administratör kan skapa relationer och större kontaktnät i din organisation
 • Så marknadsför du dig och din kompetens på bästa sätt till organisationen
 • Varför det är viktigt att definiera HR:s och HR-administratörers scope för organisationen
 • Man måste förstå kundens behov för att kunna leverera det som önskas

 

Inget HR utan HR-administratörer!

Rollen som HR-administratör kommer bli allt viktigare framöver och detta unika seminarium ger dig grundstenar, tankesätt och inspiration kring just detta. Kom och låt dig inspireras av de framsteg som görs inom HR och HR Shared Service Centers!

Med välplanerade pauser och mingel är seminariet även en utmärkt möjlighet för dig att nätverka och knyta kontakter med personer från andra organisationer – vi har alla väldigt mycket vi kan lära av varandra!

 

Är detta ett seminarium för dig?

Seminariet är främst riktat mot HR-administratörer, HR-assistenter och HR-koordinatörer men även övriga roller inom HR kan dra stor nytta av tankesättet!

Kunskapen är relevant oberoende av hur stor eller liten er HR-funktion är eller om ni redan har ett HR SSC. Det handlar om att skapa en HR-funktion som arbetar effektivt, kundorienterat och lösningsfokuserat!

 

Vid övriga frågor, kontakta oss på 08-612 10 00 eller info@consultatum.se.

 

Anmälan HR-adminstratörernas dag

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före seminariumet.
 • Fler som ska delta?