HR-chefernas dag

En dag för dig som jobbar som HR-Chef i mindre HR-funktioner och som vill skapa förtroende för HR-arbetet med verksamhetsnära HR.

Skapa förtroende med Verksamhetsnära HR– Bli en Professionell HR-funktion!

Denna heldag ger HR-chefer verktyg, metoder och förhållningssätt för att skapa en mer verksamhetsnära HR-funktion. Ni lär er bland annat att ta fram och presentera framgångsrika Business Case, att mäta HR samt stärka samarbetet inom HR-funktionen. Detta seminarium ger dig som HR-chef förutsättningar att skapa en professionell HR-funktion.

Denna dag är framtagen för att du som HR-chef ska få inspiration kring:

 1. Hur du gör er HR-funktion mer verksamhetsnära
 2. Att få genomslagskraft med hjälp av Business Case
 3. Om hur HR kan vara drivande i ledningsgruppsarbetet
 4. Hur du mäter HR och HR-funktionens arbete
 5. Hur du blir mer kundorienterad genom att mäta HR
 6. Att tydliggöra kopplingen mellan HR-funktionens arbete och organisationens resultat
 7. Att bygga en professionell HR-funktion
 8. Hur du skapar HR-värdekedjor som förbättrar kvaliteten och professionalism i HR-arbetet
 9. Att tänka på HR-medarbetarnas utveckling
 10. Hur ni skapar en framgångsrik kultur
 11. HR som ambassadör för verksamhetens kulturarbete
 12. Om hur ni skapar bestående beteendeförändringar

Detta seminarium hjälper dig som HR-chef att ta er HR-funktion och dess medarbetare till nästa nivå!

Programinnehåll

Så skapar ni en verksamhetsnära HR-funktion

 • Vad innebär det för HR att vara verksamhetsnära?
 • Konkreta metoder och verktyg för att bli en ännu mer verksamhetsnära HR-funktion
 • Så tar HR plats i ledningsgruppsarbetet
 • Vad har HR för användning av Business Case?
 • Exempel och användbara mallar som ger dig möjligheten att bygga framgångsrika Business Case
 • Att skapa förtroende hos chefer och ledning

Att mäta och rapportera rätt saker till ledning och chefer!

 • Intern rapportering inom HR-funktionen för att skapa förståelse och delaktighet
 • Extern rapportering till chefer – så ökar du förståelse och trovärdighet för HR-funktionens arbete.
 • Hur du kopplar inkomster eller kostnadsbesparingar till HR-projekt för att kunna mäta ROI (Return On Investment)
 • Nöjdkund-undersökningar inom HR-funktionen
 • Nöjdkund-undersökningar mot chefer
 • Du lär dig att tydliggöra kopplingen mellan HR-funktionens arbete och organisationens resultat

Bygg en Professionell HR-funktion

 • Skapa en HR-strategi med hjälp av chefers stöd och delaktighet
 • Lär dig att bygga framgångsrika värdekedjor för er HR-funktion
 • Få er HR-funktion att flyta på som en vältrimmad maskin
 • Att tänka på HR-medarbetarens karriärutveckling
 • Skapa en mer professionell HR-funktion genom att prioritera hur HR-medarbetare skapar värde tillsammans
 • Få alla HR-medarbetare att känna delaktighet, ansvar och ägarskap för HR-funktionens leveranser utan att förlora kontroll på HR-funktionen

Skapa en framgångsrik kultur!

 • Vad innebär egentligen kultur?
 • Vikten av ett gediget kulturarbete
 • Att praktiskt definiera och arbeta med kultur
 • Vilka är ni idag och vilka vill ni vara?
 • Att vara en stödfunktion innebär att ni är en viktig spelare – visa vägen för andra stödfunktioner
 • Var inte rädd för kritik – information är makt och skapar ett tydligt fokus
 • HR som ambassadörer för er verksamhetskultur
 • HR som förändringsledare vid kulturförändringar
 • Så skapar ni bestående beteendeförändringar hos era medarbetare

Är detta ett seminarium för dig?

Seminariet vänder sig till HR-chefer som behöver inspiration och verktyg för att skapa en ännu mer professionell och verksamhetsnära HR-funktion.

Under dagen kommer ni att få se exempel på verktyg, undersökningar och metoder som kan hjälpa er att utveckla er HR-funktion oavsett storlek. Tillsammans med andra HR-chefer kommer ni att få möjligheten att diskutera vilka verktyg ni skulle kunna använda och få mest vinning av. Alla verktyg kommer finnas tillgängliga för er att använda utan extra kostnad.

På scenen!

HR-chefernas dag leds av Liam Ulvhag som har över 20 års erfarenhet av praktisk affärsutveckling, implementering av HR-strategier och ledarskapsutveckling. Han är en mycket van och uppskattad föredragshållare, och lärare på SSE Rigas
Executive MBA inom HRM.

Har du några frågor kring seminariet? Kontakta oss gärna på 08-612 10 00 eller info@consultatum.se 

Anmälan HR-chefernas dag

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före seminariumet.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.