HR-chefsprogram

Inspiration, teori och praktiska övningar som hjälper dig att utveckla ditt arbete som HR-chef i praktiken

HR-chefsprogrammet

Välkommen till en praktisk utbildning som sträcker sig över 10 kursdagar och 5 månader där du blir inspirerad att gå från teori till praktiska handlingar! 

HR-chefsprogrammet leds av Liam Ulvhag som har över 20 års erfarenhet av praktisk affärsutveckling, implementering av HR-strategier och ledarskapsutveckling.  Han är en van och mycket uppskattad föredragshållare och lärare på SSE Rigas Executive MBA inom HRM.  Liam är även en Chartered MCIPD (Chartered Institute of Personell & Development).

Programmet vänder sig till dig som är personalchef, HR-chef eller HR-direktör och vill inta en mer praktisk, pragmatisk och strategisk roll i din verksamhet. Programmet kommer att hjälpa dig att utveckla din HR-funktion och ditt HR-arbete för att du och dina medarbetare ska kunna inta en mer strategisk och affärsmässig roll i din organisation.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Din HR-chefsroll

Det är klart att arbetet som HR-chef både är utmanade och spännande.

 • Du är chef för dina medarbetare
 • Du är strateg och måste kunna motivera dina idéer och investeringsbeslut
 • Du är ledningsgruppsmedlem och ska stödja en framgångsrik implementering av affärsstrategin
 • Du är ett stöd i förändring
 • Du är inspiratör

För att lyckas måste du vara stresstålig, kundorienterad, bestämd och engagerande.  Centralt till alla dessa påståenden är förmågan att kunna skapa en tydlig organisation och staka ut en riktning som HR-medarbetare, chefer och medarbetare i den övriga organisationen förstår och blir motiverade av.

Varför vårt HR-chefsprogram?

Vårt HR-chefsprogram är designat för att på ett praktiskt och pragmatiskt sätt hjälpa dig utveckla ditt arbete och din roll som HR-chef i din organisation.  Du får möjlighet att utveckla och testa idéer och planer i en stödjande miljö, att presentera och argumentera för dina strategier samt få återkoppling och konstruktiv kritik som gör att du kan känna dig säker när du väl sjösätter dina idéer i praktiken.

Under programmet kommer du lära dig att analysera din verksamhet, dess chefer och dina HR-medarbetare.  Du kommer att identifiera de utmaningar och möjligheter som din verksamhet och HR-funktion står inför samt utveckla en HR-strategi och en handlingsplan som du kan testa under utbildningens gång.  På så sätt har du möjlighet att omvandla dina idéer och planer till praktisk handling under vägledning.

Kursbeskrivning

Del ett: Din roll som HR-chef & din HR-funktion

 • Din roll som HR-chef
 • Vilka krav ställer rollen på dig?
 • Din HR-funktion och dess roll i verksamheten
 • SWOT-analys av din HR-funktion
 • Att bygga förtroende för HR-medarbetare och HR-funktionen

Del två: Strategiskt HR-arbete & din HR-strategi

 • Vad innebär det att arbeta praktiskt med strategisk HR
 • Att analysera verksamhetens ekonomi
 • Att utveckla en process för HR-strategiutveckling
 • Att praktiskt utveckla en HR-strategi
 • Att skapa ett samarbete med chefer kring HR-strategiutveckling

Del tre: Ekonomi för HR

 • Att mäta HR-processer (HR-nyckeltal)
 • Att mäta resursanvändning
 • Att mäta HR-aktiviteter (return on investment beräkningar)
 • Att utveckla ett business case
 • Att presentera dina idéer på ett övertygande sätt

Del fyra och fem: HR och chefer

 • Att fastställa hur HR-funktionen kan stödja verksamheten och cheferna
 • Att både leda och stödja chefer samtidigt
 • Att situationsanpassa HR-stöd
 • HR i ledningsgruppen
 • Service Level Agreements (SLA) – hur du förtydligar ditt erbjudande med ansvarsfördelning och tjänstenivå

Del fem: HR och Chefer, Rapportpresentation samt Certifiering

 • Mer information kommer!

För att du ska kunna få den hjälp och uppmärksamhet som just du och dina frågor behöver är deltagarantalet begränsat till 14 personer.

Tid och datum för HR-chefsprogrammet 2018

 • Del 1: 5 & 6 februari 2018
 • Del 2: 12 & 13 mars 2018
 • Del 3: 24 & 25 april 2018
 • Del 4: 15 & 16 maj 2018
 • Del 5: 7 & 8 juni 2018

 


 

Anmälan HR-chefsprogrammet

Avgiften är 59.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före första kurstillfället.
 • Fler som ska delta?