HR i ledningsgrupper

En praktisk tvådagarsutbildning för HR-medarbetare som vill förstärka sin roll i ledningsgrupper

HR i ledningsgrupper

En praktisk tvådagarsutbildning för HR-medarbetare som vill förstärka sin roll i ledningsgrupper.

Kursen vänder sig till HR-medarbetare som vill utveckla sin förmåga att övertyga ledningsgrupper i HR-frågor och andra utmaningar som är HR-relaterade. Du är intresserad av att förstå hur du kan förklara för ledningsgruppen att samtliga ledningsbeslut har en HR-konsekvens.

Kursbeskrivning

Under den första dagen av HR i ledningsgrupper fokuserar vi på din ledningsgrupp och HRs roll och bidrag som ledningsgruppsmedlem.

Du och din ledningsgrupp

 • Introduktion och förväntningar
 • Presentation av dig och din ledningsgrupp
 • Vad är ditt bidrag till ledningsgruppen – du är ju mer än bara HR-expert!
 • Ledningsgruppens syfte och mål

Så påverkas vi av varandra i  ledningsgruppen

 • Vad är drivkrafter och hur identifierar du dem?
 • Hur påverkas dina, andras och gruppens beteenden i olika situationer?
 • Hur skiljer sig värderingar från motiv?
 • Hur har du andras motiv i åtanke när du agerar ledningsgruppsmedlem?

Så tydliggör du HRs bidrag till verksamheten

 • Strategisk HR – vad innebär detta egentligen?
 • Så kan du analysera chefernas utmaningar och förstå vad det innebär för HR
 • Att analysera affärs- eller verksamhetsmål och förstå innebörden för HR-funktionen och dess arbete
 • Att förutse HR-utmaningar kopplat till affärs- och verksamhetskritiska mål

Att förstå ledningsgruppens syn på HR-frågor

 • Enkla och effektiva metoder för att analysera ledningsgruppens syn på HR-frågor
 • Att hantera invändningar från ledningsgruppens medlemmar kring HR-frågor
 • Så kan du arbeta proaktivt i ledningsgruppen med HR-frågor
 • Att förklara HR för andra och stödja dem i att förstå konsekvenser av olika beslut för HR-arbetet

Under den andra dagen av HR i ledningsgrupper fokuserar vi på hur du kan och bör agera som HR-medarbetare i en ledningsgrupp för att på ett effektivt sätt bygga förtroende och förklara för ledningsgruppen på vilket sätt samtliga ledningsbeslut har en HR-konsekvens.

Att bygga förtroende för HR i ledningsgruppen

 • Att hitta frågorna som kan hjälpa dig att bygga förtroende för HR i ledningsgruppen
 • Så kan du som HR agera i olika frågor för att bibehålla ett högt förtroende
 • De fem vanligaste invändningarna från ledningsgrupper
 • Att förklara och sälja in ert erbjudande till chefer

HR och nyckeltal

 • Vad innebär det att vara pragmatisk inom HR
 • Att räkna och hitta ekonomiska argument
 • Nyckeltal och ”storytelling”
 • Att motivera för fler resurser inom HR
 • Att skapa relevanta rapporter som andra förstår och tycker är intressanta att läsa

Hur påverkar gruppens utveckling dina möjligheter att lyfta HR-frågor

 • Olika syn på ledningsgruppsarbete – Hackman, Wheelen & Lencioni
 • Vad kännetecknar en bra och en dåligt fungerande grupp
 • Att skapa ett proaktivt och emotionellt intelligent gruppklimat
 • Enkla metoder för att förstå stress och hantera detta i gruppen

Presentera och kommunicera HRs tjänster

 • Business case
 • Presentationsteknik
 • Att hantera invändningar
 • Att sälja in lösningar och övertyga andra

Vem bör delta?

Kursen vänder sig till HR-medarbetare som vill utveckla sin förmåga att övertyga ledningsgrupper i HR-frågor och andra utmaningar som är HR-relaterade.

 


 

Anmälan HR i ledningsgrupper

Avgiften för kursen är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?