HR Marknadsföring

Hur värdeskapande kommunikationsarbete kan öka förtroendet för HR-funktionen och HR-medarbetare

HR Marknadsföring

Att kommunicera , påverka och ge råd till chefer och ledningsgrupper är en stor del av din vardag som HR-medarbetare. Kommunikation består av så många olika saker – att välja rätt ord, att bygga intressanta presentationer, att hålla förtroendeingivande presentationer, och att anpassa språk efter målgrupp. Detta är något som alla HR-medarbetare ständigt måste arbeta med.

Under utbildningen kommer du att få olika möjligheter att öva på och förbättra ditt sätt att kommunicera med andra, i en trygg miljö där du uppmanas att utöka dina komfortzoner genom att testa nya sätt att kommunicera.

Kursbeskrivning

Som HR-medarbetare måste du kunna kommunicera effektivt

 • Du behöver kommunicera HRs tjänster så att chefer förstår
 • Du behöver säkerställa att rätt information och budskap når medarbetare
 • Du måste kunna kommunicera med andra specialister inom bolaget som ekonomer och kommunikatörer för att undvika att bombardera chefer med information
 • Du måste kunna kommunicera med andra HR-medarbetare eller andra delar av HR-funktionen
 • HR måste kunna övertyga andra och övervinna motargument
 • HR måste kunna situationsanpassa sin kommunikation efter situation, individ och  ämnets ”viktighetsgrad”

Grunder i ett värdeskapande kommunikationsarbete

 • Du måste bestämma vad du vill uppnå med din kommunikation
 • Modern hjärnforskning och kommunikation – SCARF modellen – en modell för effektiv kommunikation,
 • Att bedöma nyttan för mottagaren – hur påverkar detta kommunikationen?
 • Du behöver inte säga allt till alla hela tiden
 • Val av kanal – vilka olika metoder och verktyg finns för kommunikation och hur säkerställer du att du väljer rätt?
 • Kulturens påverkan på ditt sätt att kommunicera och din kommunikationsstil
 • Att skapa en standard för kommunikation av HR – så undviker du att chefer vill ändra allt!
 • Lärande och hållbar kommunikation – hur ska du analysera ditt arbete för att ständigt kunna förbättra resultatet
 • Att använda frågor för att förstå målgruppen

Att praktiskt utveckla värdeskapande kommunikation

 • Så här gör du för att din kommunikation ska nå fram
 • Så här når du dina intressenter och målgrupper
 • Därför måste kommunikation upprepas – hur bygger du en plan som ska lyckas?
 • Så skriver du för att fånga läsare
 • Att hitta ett samspel med mottagaren för att din kommunikation lyckas
 • Så bör HR arbeta för att vara framgångsrik i sin strategiska kommunikation

Personlig kommunikation – hur påverkar en kommunikationsstil mottagaren

 • Dessa är byggstenarna för personlig kommunikation
 • Att identifiera dina egna kommunikationsstilar och effekten du har på andra
 • Lär dig hur din kommunikationsstil påverkas av ditt tillstånd
 • Ordens betydelse – när ditt ordval saboterar ditt budskap
 • Kommunikatörens viktigaste egenskap – emotionell intelligens
 • Så här bygger du förtroende  för dig själv och din roll som HR-medarbetare
 • Säkerställ att din kommunikation blir trovärdig!

Resultat – hur mäter du kommunikation?

 • SWOT-anaylsera förutsättningar för ett lyckat resultat
 • Att analysera chefens behov av kommunikation
 • Att mäta nuläge – innan du kommunicerar
 • Att mäta effekt och resultat av kommunikation

 

Anmälan HR Marknadsföring

Avgiften är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.