Att räkna på organisationens behov av HR-resurser

Lär dig hur du pedagogiskt kan förklara vilka HR-resurser som behövs för att leverera affärsstrategin samt hur man bör prioritera HR-funktionens resurser.

Att räkna på organisationens behov av HR-resurser

Listan över allt som HR-funktionen ska leverera är oftast lång och i princip omöjlig för HR-funktionen att leverera med de befintliga HR-resurserna.  Att pedagogiskt kunna förklara för chefer och ledningsgrupper om

  • vilka HR-resurser som behövs för att leverera affärsstrategin
  • vilka insatser som äter upp både chefers och HR-medarbetares tid
  • hur man bör prioritera HR-funktionens resurser för att skapa en maximal effekt med minimalt risk för verksamheten

är en viktig del av att vara en strategisk HR-funktion.

Under två intensiva dagar lär du dig hur du på ett systematiskt sätt räknar på organisationens behov av HR-resurser, skapar underlag som hjälper chefer och ledningsgrupper att förstå HR-funktionens arbetsbelastning, prioritera HR-arbetet baserat på HR-resurser och förstå konsekvenser samt risker av att nedprioritera olika HR-aktiviteter.

Tillsammans under denna praktiska utbildning arbetar vi igenom ett fiktivt praktikfall för att beräkna HR-resurser som behövs för att leverera de HR-processer och aktiviteter i organisationen som beskrivs i praktikfallet. Tillsammans arbetar vi fram olika alternativ till prioriteringar av HR-resurser och utveckla en konsekvensanalys som hjälper andra att förstå era beslut.

Under denna utbildning kommer du att lära dig:

  1. Att räkna på organisationens behov av HR-resurser
  2. Att prioritera HR-arbetet med hjälp av affärsmål och riskanalyser
  3. Att ta fram underlag för ledningsgruppers eller chefers beslut kring prioriteringar
  4. Att utveckla ett business case för flera HR-resurser
  5. Att beräkna och förklara chefers tidsinsatser i olika HR-processer och aktiviteter – för att företaget ska kunna fatta välgrundade, medvetna beslut
  6. Att estimera behov av HR-resurser och chefer och medarbetares tid i HR-projekt

Denna utbildning är schemalagd till endast två kurstillfällen under hösten 2019.  Anmäl dig idag för att säkra din plats.

 


 

Anmälan Att räkna på behov av HR-resurser

Avgiften för kursen är 11.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
  • Fler som ska delta?