Hur HR stödjer chefer vid rekrytering

En praktisk endagsutbildning för dig som vill förbättra HR-funktionens stöd till chefer under rekryteringsprocessen

Hur HR stödjer chefer vid rekrytering

Rekryteringsprocessen är en processen som kräver en hög kunskapsnivå. Från kravspecifikation, till gallring av ansökningar till intervjuteknik finns det ett behov av ett genuint samarbete mellan chefer och HR – som bygger på en ömsesidigt respekt för varandras kunskap och erfarenhet.

Genom att belysa för chefer vilka kunskapar HR-medarbetare besitter samt utveckla tjänster och stöd som hjälper chefer där deras kunskap brister kan man förbättra resultatet av rekryteringsprocessen och öka förtroende för HR-funktionens råd och stöd.

Är detta en utbildning för dig?

Kursen vänder sig till alla som vill utveckla eller förbättra HR-funktionens stöd till chefer vid rekrytering.

Du kommer lära dig:

  1. Att förstå rekryteringens viktigaste beståndsdelar för en lyckad anställning
  2. Att göra en SWOT analys som hjälper dig att identifiera hur HR-funktionen bäst kan stödja chefer
  3. Att utveckla ett relevant stöd till chefer vid rekrytering
  4. Hur HR-funktionen kan hjälpa chefer att undvika de vanligaste fallgroparna vid rekrytering
  5. Hur du säkerställer att HR-funktionens stöd är värdeskapande
  6. Vilka krav dina erbjudande ställer på HR-funktionen
  7. Hur du bygger förtroende för HR-funktionens roll som internkonsult vid rekrytering
  8. Att arbeta både styrande och stödjande under rekryteringsprocessen
  9. Att öka chefens kunskap inom rekryteringsprocessen utan att de känner sig idiotförklarade
  10. Att identifiera och utveckla mallar och lathundar som hjälper chefer att både identifiera sitt eget behov av stöd samt att lyckas hitta den mest lämpliga kandidaten för ett jobb

Kursinnehåll

Att förstå rekryteringens viktigaste beståndsdelar för en lyckad anställning

  • Vilka kompetenser krävs för att lyckas med rekryteringsprocess
    • Att skriva kravspecifikation
    • Att intervjua för kompetens och beteenden
    • Att testa för olika egenskaper hos en ansökande
    • Att ta referenser
  • Vilka riskmoment finns i en rekryteringsprocess och hur belyser HR-funktionen dessa för chefer
  • Att anpassa rekryteringsprocessen efter verksamhetens behov – skyndsamt eller fulländat

Att utveckla HR-funktionens stöd vid rekrytering

  • Att använda en SWOT-analys på chefers kompetens och behov för att utveckla relevanta tjänster och stöd
  • Att kort beskriva de tilltänkta tjänster, lathundar och mallar som skulle kunna förbättra rekryteringsprocessen
  • Hur analyserar du vilka tjänster som kommer att skapa mest värde för chefer?
  • Att bygga en projektplan för utveckling och implementering av ditt nya stöd

Vilka krav ställer dina erbjudanden på din HR-funktion och dess medarbetare?

  • Konsekvenser av ditt erbjudande på HR-funktionens organisation och roller
  • Vilka kompetenser behöver utvecklas hos chefer och hos HR-medarbetare för att ge ett optimalt stöd?

Att bygga förtroende för HR-funktionens roll som internkonsult vid rekrytering

  • Hur bygger du förtroende för dig själv och HR-funktionen?
  • Att förklara och sälja in ert erbjudande till chefer
  • Att arbeta konsultativt, stödjande och styrande – hur klarar du dessa olika utmaningar

Övningar och praktikfall

Under dagen kommer vi att arbeta med praktiska övningar och praktikfall som syftar till att testa och använda era nyvunna kunskaper och verktyg i praktiken.

Anmälan Hur HR stödjer chefer vid rekrytering

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
  • Fler som ska delta?