Hur HR stödjer förändring

En praktisk endagsutbildning för alla som vill förbättra
HR-funktionens stöd vid förändringar

Hur HR stödjer förändring

En praktisk endagsutbildning för dig som vill förbättra hur din HR-funktion kan stödja organisationen vid förändring. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla eller förbättra HR-funktionens och HR-medarbetares stöd till chefer och medarbetare under förändringar. Du är inte bara intresserad av teorin bakom utan vill veta hur man kan jobba praktiskt med verktyg och metoder i din verksamhet.

Kursbeskrivning

Grunderna i förändring

 • Förändringens faser – steg för steg
 • De vanligaste fallgroparna i förändringsarbetet
 • Vad är en ”Burning plattform” och varför är den nödvändig för förändring?
 • Varför är det viktigt att skapa en bra berättelse i förankringsfasen?
 • Hur du får medarbetare att förstå att det är viktigt att ändra beteenden om en förändring ska bli lyckad?
 • Vilka faktorer påverkar medarbetares beteenden vid förändring
 • SCARF – modellen för hur hjärnan påverkar vårt sätt att agera, fatta beslut och bemöta osäkerhet.

De viktigaste beståndsdelarna för ett framgångsrikt förändringsarbete

 • Vad är en ”Burning plattform” och varför är den nödvändig för förändring?
 • Så här utvecklar du större förståelse för förändringar
 • Milstolpar och belöning
 • Boyatziz – en modell för beteendeförändring
 • Att sätta mål och följa upp upp förändringar
 • Kommunikationens påverkan vid förändring

Kommunikation som verktyg i förändring

 • Varför är internkommunikationen avgörande för ett lyckat förändringsarbete?
 • Så undviker du ryktesspridning med effektiv kommunikation
 • Konkreta tips på hur funktionerna HR och Kommunikation behöver samarbeta för ett optimalt stöd till cheferna
 • Så kan återkoppling och feedback bidra till ett lyckat förändringsarbete

Analysera vilket förändringsstöd chefen behöver

 • Förtroende – så här skapar HR förtroende för sina tjänster inom förändring
 • Chefers syn på HR-stöd – hur ska du övervinna eventuellt motstånd
 • Hur HR funktionen utvecklar sina tjänster och stöd till chefer och medarbetare vid en förändring?
 • Så kan du bedöma chefens kunskapsnivå på ett enkelt sätt
 • Att situationsanpassa ditt HR-stöd

Utveckla HR-tjänster som stödjer förändring

 • Vilket stöd kan HR-funktionen erbjuda vid förändringar?
 • Hur säkerställer HR rätt stöd på rätt plats – organisation och roller?
 • Hur du utvecklar stöd och som både är förankrade hos chefer och fungerar
 • Säkerställ förändringsstöd centralt och lokalt!
 • Att prioritera och utnyttja resurser på ett optimalt sätt

Så här marknadsför du HRs förändringsstöd

 • Lär dig beskriva nyttan med dina tjänster inom förändring
 • Konkreta tips på hur du motiverar chefer
 • Hur du marknadsför dina erbjudande inom detta område till chefer på ett tilltalande sätt
 • Praktiska mallar och tips som hjälper dig att utveckla HR-funktionens stöd till chefer och medarbetare.

Övningar och praktikfall

Under dagen kommer vi att arbeta med praktiska övningar och praktikfall som syftar till att testa och använda era nyvunna kunskaper och verktyg i praktiken.

Vem bör delta?

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla eller förbättra HR-funktionens och HR-medarbetares stöd till chefer och medarbetare under förändringar. Du är inte bara intresserad av teorin bakom utan vill veta hur man kan jobba praktiskt med verktyg och metoder i din verksamhet.

 


 

Anmälan Hur HR stödjer förändring

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?