Hur HR stödjer förändring

En praktisk endagsutbildning för alla som vill förbättra HR-funktionens stöd vid förändringar

Hur HR stödjer förändring

En praktisk endagsutbildning för dig som vill förbättra hur din HR-funktion kan stödja organisationen vid förändring

Kursen vänder sig till alla som vill utveckla eller förbättra HR-funktionens och HR-medarbetares stöd till chefer och medarbetare under förändringar. Du är inte bara intresserad av teorin bakom utan vill veta hur man kan jobba praktiskt med verktyg och metoder i din verksamhet.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Kursbeskrivning

 • Förändringens faser – steg för steg
 • De vanligaste fallgroparna i förändringsarbetet.
 • Vad är en ”Burning plattform” och varför är den nödvändig för förändring?
 • Varför är det viktigt att skapa en bra berättelse i förankringsfasen?
 • Hur du får medarbetare att förstå att det är viktigt att ändra beteenden om en förändring ska bli lyckad?
 • Vilket stöd kan HR-funktionen erbjuda vid förändringar?
 • Hur HR funktionen utvecklar sina tjänster och stöd till chefer och medarbetare vid en förändring?
 • Hur säkerställer HR rätt stöd på rätt plats – organisation och roller?
 • Varför är internkommunikationen avgörande för ett lyckat förändringsarbete?
 • Konkreta tips på hur funktionerna HR och Kommunikation behöver samarbeta för framgångsrik kommunikation och optimalt stöd till cheferna.
 • På vilket sätt kan återkoppling och feedback bidra till ett lyckat förändringsarbete?
 • Hur du marknadsför dina erbjudande inom detta område till chefer på ett tilltalande sätt
 • Praktiska mallar och tips som hjälper dig att utveckla HR-funktionens stöd till chefer och medarbetare.

 


 

Anmälan hur HR stödjer förändring

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?