Kommun HR-dagarna

Vad är det som saknas för att de olika delarna i en kommuns HR-funktion ska kunna leverera HR i världsklass? Lär er hur ni skapar en effektiv och välfungerande värdekedja genom hela HR-funktionen.

Kommun HR-dagarna

HR-funktioner i kommuner har ofta stenkoll på vilka HR-processer som cheferna i verksamheten ska hålla koll på. Dock glöms ofta de egna processerna inom HR-funktionen bort. Genom att identifiera och bygga en värdekedja för HR kan ni använda era resurser fullt ut och leverera ett gemensamt HR-stöd. Men vad innebär egentligen denna HR-värdekedja? Och vad är det som saknas för att de olika delarna i en kommuns HR-funktion ska kunna leverera HR i världsklass? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig under denna dag.

Aktuella seminariedatum, platser och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Vem bör komma på Kommun HR-dagarna?

Denna seminariedag riktar sig till dig som jobbar med HR inom en kommun eller offentlig verksamhet. Du är intresserad av hur ni kan utveckla HR-funktionen och HR-arbetet till att bli mer verksamhetsnära och bättre på att stödja chefers utmaningar. Du är också nyfiken på hur andra kommuner arbetar och vill få inspiration från organisationer och verksamheter som har liknande utmaningar.

Seminariebeskrivning

Många kommuner talar om vilket fantastiskt samarbete som finns inom deras HR. Men hur ser det ut egentligen om vi skrapar på ytan? Många HR-funktioner har faktiskt sämre delaktighet, kompetensutbyte och ägarskap än de tror. Kanske gnisslar det till och med mellan central och lokal HR?

Seminariet kommer att ge dig verktyg för att bygga er värdekedja inom HR och skapa en kraftfullare och effektivare HR-funktion. Ni kommer även att lära er om hur ni kan utvärdera HR-funktionen och öka förändringstakten genom ökat samarbete och delaktighet.

Under årets Kommun HR-dagarna kommer du att få massor av praktiska tips för bygga er HR-värdekedja. Du kommer lämna seminariet med praktiskt användbara verktyg, metoder och mallar som du kan använda direkt efter avslutad seminariedag.

Du kommer lämna seminariet med praktiskt användbara verktyg, metoder och mallar som du kan använda direkt efter avslutad seminariedag.

Agenda

Lär dig bygga en tydlig värdekedja för ert HR-arbete

 • Att skapa ett tydligt samarbete mellan de olika delarna av HR-funktionen
 • Genom ett effektivt, och gemensamt, HR-arbete blir ni mer kundorienterade
 • Lyssna till hur ni bäst använder era HR-resurser – Rätt kompetens på rätt plats!
 • Lär er om de viktigaste interna HR-processerna (som ofta saknas) som gör er HR oslagbar!
 • Undvik interna konflikter genom att skapa tydliga interna processer som binder samman strategiskt, operativt och administrativt HR-arbete
 • Att skilja på vad HR vill och vad verksamheten behöver – vem är egentligen kunden?

En effektivare och kraftfullare HR-funktion

 • Lokal HR är kund till central HR – så bygger ni processer som stödjer detta
 • Lyckas med ett effektivt HR-stöd fullt ut
 • Öka förändringstakten – öka stoltheten!
 • Vi förklarar hur ni kan effektivisera HR-arbetet genom systematik och dialog
 • Ni får tips på hur ni blir mer proaktiva
 • Verktyg för att få ökat mandat och förtroende bland chefer

Utvärdera HR-funktionen och skapa ännu mer värde!

 • Vi ger er verktyg för att kunna använda era styrkor till er fördel
 • Fördelarna med AGILT och ett konsultativt förhållningssätt
 • Nöjdkund-undersökningar inom HR-funktionen
 • Nöjdkund-undersökningar mot chefer
 • Så mäter ni er Net Promoter Score
 • Skapa underlag och rapporter för att förbättra er HR
 • Att vara en stödfunktion innebär att ni är en viktig spelare – visa vägen för alla centrala stödfunktioner

Skapa samarbete och delaktighet – öka förändringstakten

 • Så stärker ni samarbetet mellan central och lokal HR samt HR shared service center
 • Att skapa goda relationer inom HR-funktionen
 • Med lust, glädje och humor skapar vi en HR-värdekedja!
 • Få med alla med hjälp av delaktighet, kompetensutbyte och ägandeskap
 • Inkludera alla tankar och idéer kring ständiga förbättringar för att öka förståelsen för hur framtidens HR kommer att se ut
 • Att implementera en kultur där HR firar framgångar!
 • Därför är tydliga processer viktiga för förändringsarbetet inom HR-funktionen

 

 


 

Anmälan Kommun HR-dagarna 2018

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen. Erbjudande: Gå 5 personer och betala för 4 personer.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.