Konsultativt HR arbete

För att kunna arbeta konsultativt måste du kunna identifiera chefers utmaningar och erbjuda ett effektivt och anpassat stöd

Konsultativt HR-arbete

För att kunna arbeta konsultativt måste du kunna identifiera chefers utmaningar och erbjuda ett effektivt och anpassat stöd.

Denna unika tvådagarskurs vänder sig till alla inom HR-funktionen som arbetar konsultativt mot chefer och vill utveckla sina kunskaper om internt konsultarbete, konsultprocessen samt förstå hur väl de passar in konsultrollen.

Kursbeskrivning

Under den första dagen av Konsultativt HR-arbete fokuserar vi på hur din HR-funktion ser och vad det faktiskt innebär för dig att arbeta konsultativt.

En modern HR-funktion

 • Olika modeller för HRM
 • Vem är HR-funktionens kund?
 • Så identifierar du olika intressenter och bedömer deras förväntningar på HR-stöd
 • Hur du använder dessa för att skapa värde för HR-funktionen och för linjechefer
 • Att förstå linjechefens olika förväntningar på HR-funktionen

Strategiskt HR-arbete på riktigt

 • Hur analyserar du chefens verksamhetsplan och identifierar deras behov
 • Att identifiera strategiska HR-aktiviteter och stöd som hjälper chefen
 • Att identifiera eventuella utmaningar eller krock mellan centralt och lokalt behov?
 • Att prioritera för att utnyttja resurser på ett optimalt sätt

Att bygga förtroende för HR-funktionen

 • Hur bygger HR-medarbetare förtroende
 • Att förklara och sälja in ert erbjudande till chefer
 • Chefers syn på HR-stöd – hur ska du övervinna eventuellt motstånd
 • En konsult är en person som utöver makt utan att ha makt – vad innebär detta

Så kan du som HR-medarbetare kommunicera mer effektivt

 • Så kommunicerar du HRs tjänster så att chefer och verksamheten förstår
 • Säkerställa att rätt information och budskap når chefer och senare medarbetare
 • Effektivisera kommunikationen med andra HR-medarbetare och inom HR-funktionen
 • Så kan HR situationsanpassa sin kommunikation efter situation, individ och ämnets ”viktighetsgrad”

Den andra dagen av Konsultativt HR-arbete fokuserar vi på hur du kan effektivisera ditt konsultativa arbete med chefer och hur du utvecklar stöd och lösningar som dina chefer efterfrågar och är i behov av.

Att stödja chefer i HR processer

 • Att situationsanpassa ditt HR stöd?
 • Hur analyserar du chefer och identifierar deras behov
 • Att situationsanpassa ditt HR-arbete efter chefens erfarenhet
 • Att situationsanpassa ditt HR-arbete efter chefers förmågor
 • Vilket stöd behöver du från andra HR-medarbetare?
 • Hur du utvecklar alternativa stöd och lösningar som både är förankrade hos chefer och fungerar

Olika typer av linjechefer och hur du tacklar dem

 • Bromskloss
 • Besserwisser
 • Skeptiker
 • Anammare
 • Återkoppling till rollen och kompetenser

Att utveckla ett proaktivt stöd till chefer inom ett specifikt område

 • Att välja en modell för att förklara innebörden av förändring – vad vinner du på detta
 • Att utveckla ett erbjudande och uppfattas som proaktivt
 • Vilket stöd kan du som HR-medarbetare erbjuda chefer vid förändringar
 • Behövs stöd från andra delar av HR-funktionen och hur säkrar du detta
 • Hur förklarar du ”på ett enkelt sätt” det stöd som du kan erbjuda

Ett effektivt sätt att arbeta konsultativt mot chefer

 • Att arbeta som internkonsult – Från resurs till expert
 • Konsultprocessens olika faser:
  • Kontraktera
  • Diagnosticera
  • Implementera lösning
  • Utvärdera och finslipa
 • Varför kontraktering är så viktigt
 • Olika sätt att analysera problem och inhämta information

 


 

Anmälan Konsultativt HR-arbete

Avgiften för kursen är 14 980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?