Nätverk för resultatdriven HR - Tillbaka på allmän begäran!

Ett HR-nätverk för dig som vill säkerställa att HR prioriterar rätt saker, använder sina resurser på rätt sätt och undviker att chefer upplever det som HR för HR:s skull.

Nätverk för resultatdriven HR

Ett unikt nätverk uppdelat på hela 10 träffar, framtaget för dig som vill utveckla ett mer resultatorienterat HR-arbete som verkligen gör skillnad för din organisation och dess chefer. Genom vägledning av konsulter från Consultatum kommer ni genom ett välstrukturerat upplägg få lära er vad resultatdrivet HR-arbete faktiskt innebär samt lära er metoder och tillvägagångssätt för detta.

Tack vare nätverkets övriga deltagare får du möjlighet att diskutera dina utmaningar och lärdomar med andra i liknande situationer och lära er av varandra. Det blir genom detta enklare för dig att fastställa vad som kommer att fungera i praktiken i ditt företag. Eftersom nätverket sträcker sig över en längre tid än andra nätverk kommer du ha en större möjlighet att under tiden testa dina nyvunna kunskaper samt ta med dig eventuella problem från din organisation tillbaka till nätverket för att diskutera och på så sätt skapa en lösning som består.

Till skillnad från många andra nätverk på marknaden kommer detta nätverk ha en tydlig röd tråd kring ämnet resultatorienterad HR som kommer göra skillnad för både din roll samt din verksamhet. Under de tio träffarna kommer vi successivt tillhandahålla välbeprövade teorier, metoder och verktyg som kan användas för att motivera olika HR-insatser och driva utvecklingen av ert HR-arbete. Samtidigt kommer en viktig del av träffarna vara diskussioner deltagare sinsemellan som faciliteras av Consultatums konsulter. Vi kommer även genomföra praktiska övningar och dessutom ingår ett flertal av Consultatums mycket uppskattade mallar för att utveckla en värdeskapande HR-funktion. Ni som deltagare kommer även ges möjlighet att tillsammans påverka nätverkets innehåll för att det ska ge så stor utväxling för dig som deltagare som möjligt.

Nätverksinnehåll och varför du borde vara med

Nätverkets fokus kommer ligga på hur man skapar resultatdriven HR som verkligen ger effekt ut i verksamheten samt hur du gör ditt arbete, prioriteringar och val mer begripligt för chefer. Varje träff kommer bestå av både teoripass för att ni ska lära er utveckla ett resultatdrivet HR-arbete samt diskussioner och erfarenhetsutbyte inom gruppen. Vi kommer även genomföra praktiska övningar som stärker er i er HR-roll.

Efter nätverkets tio träffar kommer du ha en helt ny syn på ditt HR-arbete och ha utvecklat metoder för att koppla det till din organisations verksamhetsmål samt kunna påvisa HR:s effekt på verksamhetens resultat. Du får dessutom möjligheten att bygga långsiktiga relationer med andra HR-personer som kan fortsätta att bidra till din utveckling långt efter nätverkets slut.

Under nätverkets inledande träffar kommer vi fokusera på vad resultatdrivet HR innebär, hur ni kopplar ert HR-arbete till verksamhetsmål och företagets resultat samt hur ni skapar ett resultatdrivet HR-arbete och mäter effekten av detta. Eftersom nätverket är till för er kommer vi gemensamt i gruppen bestämma temana för nätverkets fem avslutande träffar, utifrån en rad föreslagna ämnesområden. Genom hela nätverket kommer vi även fokusera på att skapa det som kallas ”ett stödjande nätverk” och härstammar från Richard Boyatzis teorier kring att ändra ett beteende. Ni som grupp kommer gemensamt hjälpa varandra att utvecklas och driva på ert HR-arbetet, både mellan träffarna samt efter nätverkets slut.

Vi kommer även tillhandahålla online-stöd för nätverket via Microsofts plattform Yammer. Under nätverket kommer vi där kunna ladda upp dokument och liknande från Consultatums sida samt skapa ett forum för diskussioner utöver nätverksträffarna. 

Är detta ett nätverk för dig?

Nätverket är riktat till dig inom HR som verkligen vill kunna visa cheferna att HR tillför värde och resultat till verksamheten och är på jakt efter tips, metoder och erfarenhetsutbyte för att möjliggöra detta. Nätverket passar även dig som tycker att HR-arbete som inte tillför värde till verksamheten inte heller ska finnas utan att dessa resurser istället ska läggas på något som tillför värde, med undantag för lagstadgade krav. Tveka inte heller att höra av dig till oss ifall du har några frågor kring om nätverket passar just dig.

Träffarnas innehåll:

Träff 1: Uppstartsträff och introduktion av resultatdriven HR

Träff 2: Att koppla HR:s arbete till verksamhetsmål och företagets resultat

Träff 3: Så skapar ni ett resultatdrivet HR-arbete

Träff 4: Hur man mäter resultatet av HR:s insatser

Träff 5: Hur HR tar ansvar för sitt eget arbete och sin arbetsmiljö samt växer som profession

Träff 6-10: Innehållet i dessa träffar kommer bestämmas utifrån gruppens önskemål. Lista över föreslagna ämnen att diskutera finns till höger.

Tillbaka på allmän begäran!

Consultatum har Sveriges bredaste erfarenhet av utveckling av HR-funktioner och våra tidigare nätverk har varit mycket uppskattade för deras välgenomtänkta upplägg. Att vi dessutom har möjlighet att ta med oss inblickar från våra uppdrag som konsulter inom såväl privat som offentlig sektor ger oss en unik fördel gentemot andra nätverk. Dessutom genomför vi årligen Sveriges största trendundersökning inom HR, Svenska HR-trender®, vars resultat vi använder som en naturlig del av nätverket och kan hämta inspiration samt svar ifrån.

Vill du ha mer information eller undrar om detta nätverk är rätt för dig eller om du har några frågor eller funderingar kring detta nätverk är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-612 10 00 eller info@consultatum.se


 

Anmälan HR-Nätverk

Priset för detta nätverk är 14.980 kr exkl. moms och då ingår frukost, fika och dokumentation för hela nätverket samt lunch vid första nätverksträffen. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före första nätverkstillfället.
  • Fler som ska delta?

  • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.