Fördjupnings Nätverk för Strategiskt HR

Ett nätverk för chefer som vill förbättra sitt strategiska HR-arbete och använda kraften som finns i nätverk.

Fördjupnings Nätverk för Strategiskt HR

Ett helt nytt unikt nätverk uppdelat på 10 träffar, framtaget enbart för dig som är senior i roller inom HR och som har stora ambitioner att utveckla ett mer fördjupat förhållningssätt inom strategiskt HR-arbete. Nätverket är till för dig som vill göra framstående skillnader för din organisation. Consultatums seniora konsulter kommer att vägleda och ge dig personlig coachning under hela perioden för nätverkandet. Här får du, genom ett välstrukturerat upplägg, inblick i vad strategiskt HR-arbete innebär och hur du implementerar det i din verksamhet. Som senior inom HR får du metoder och tillvägagångssätt att fortsätta ditt arbete med att uppnå goda resultat.

Tack vare nätverkets övriga seniora deltagare får du möjlighet att diskutera både dina personliga och organisatoriska utmaningar. Du får lärdomar genom att höra och diskutera med andra i liknande situationer. Vad som är utmärkande för just detta specifika nätverk är att det sträcker sig över en längre tid vilket medför en större möjlighet att under tiden testa dina nyvunna kunskaper och verktyg. Här har du möjlighet att ta med dig eventuella problem/utmaningar från din organisation tillbaka till nätverket för att diskutera och på så sätt skapa en lösning som består. Allt detta lärarlett av en utvald senior konsult just för er.

Till skillnad från många andra nätverk på marknaden kommer detta nätverk ha en tydlig röd tråd. Under de tio träffarna kommer vi successivt fördjupa oss i era olika HR-insatser/utmaningar och driva utvecklingen av just ert HR-arbete framåt. Vi kommer att gå igenom teorier och metoder specifikt utvalt för ert arbete. Ni får ta del av våra uppskattade mallar för att utveckla en värdeskapande HR-funktion, samtidigt kommer en viktig del av träffarna vara diskussioner er deltagare sinsemellan som faciliteras av Consultatums konsulter. Ni som deltagare kommer även ges möjlighet att tillsammans påverka nätverkets innehåll för att det ska ge så stor utväxling som möjligt.

Nätverksinnehåll och varför du borde vara med

Efter nätverkets tio träffar kommer du ha en helt ny syn på ditt HR-arbete och har fördjupade kunskaper inom olika teorier. Du har utvecklat metoder för att koppla det till din organisations verksamhetsmål och kan på så sätt påvisa HR:s effekt på verksamhetens resultat. Dessutom får du möjligheten att bygga långsiktiga relationer med andra skickliga HR-personer som kan fortsätta att bidra till din utveckling långt efter nätverkets slut.

Under nätverkets inledande träffar kommer vi fokusera på vad strategisk HR innebär, hur du kopplar ert HR-arbete till verksamhetsmål och företagets resultat samt hur ni skapar ett resultatdrivet HR-arbete och mäter effekten av detta. Då nätverket är till för er kommer vi gemensamt i gruppen bestämma teman för nätverkets fem avslutande träffar utifrån en rad föreslagna ämnesområden. Genom hela nätverket kommer vi även fokusera på att skapa det som kallas ”ett stödjande nätverk” och härstammar från Richard Boyatzis teorier kring att ändra ett beteende. Ni som grupp kommer gemensamt hjälpa varandra att utvecklas och driva på ert HR-arbetet, både mellan träffarna samt efter nätverkets slut.

Vi kommer tillhandahålla online-stöd för nätverket via Microsofts plattform Yammer där vi under nätverkandet kommer att kunna ladda upp dokument och liknande från Consultatums sida samt skapa ett forum för diskussioner utöver nätverksträffarna. 

Är detta ett nätverk för dig?

Detta specifika Nätverk är riktat till dig som är senior inom HR, som redan har gått HR-chefsprogrammet och nu vill fördjupa dig inom specifika områden tillsammans med en erfaren konsult och andra personer med samma bakgrund. Du vill få verktyg och utveckling i olika strategier inom ditt område. Tveka inte att höra av dig till oss ifall du har några frågor kring detta unika nätverket och om det passar just dig!

Träffarnas innehåll:

Vi förbereder ett program för de träffarna men anpassar innehållet efter nätverkets önskemål. Nedan beskriver vi fokusområden vi kommer behandla under träffarna.

 • Att analysera verksamhetsmål
 • Att marknadsföra HR inom din organisation
 • Att argumentera för olika HR-aktiviteter
 • Att utveckla din HR-strategi
 • Att arbeta i en ledningsgrupp
 • Ditt bidrag i ledningsgruppen
 • Att argumentera för olika HR-aktiviteter
 • Att hitta och använda ekonomiska argument
 • Att kommunicera med linjechefer

Tillbaka på allmän begäran!

Consultatum har Sveriges bredaste erfarenhet av utveckling av HR-funktioner och våra tidigare nätverk har varit mycket uppskattade för deras välgenomtänkta upplägg. Att vi dessutom har möjlighet att ta med oss inblickar från våra uppdrag som konsulter inom såväl privat som offentlig sektor ger oss en unik fördel gentemot andra nätverk. Dessutom genomför vi årligen Sveriges största trendundersökning inom HR, Svenska HR-trender®, vars resultat vi använder som en naturlig del av nätverket och kan hämta inspiration samt svar ifrån.

Vill du ha mer information eller undrar om detta nätverk är rätt för dig eller om du har några frågor eller funderingar kring detta nätverk är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-612 10 00 eller info@consultatum.se


 

Anmälan HR-Nätverk

Priset för detta nätverk är 19.980 kr exkl. moms och då ingår frukost, fika och dokumentation för hela nätverket samt lunch vid första nätverksträffen. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före första nätverkstillfället.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.