AFS - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Hur säkerställer du att ni följer reglerna kopplat till AFS - organisatorisk och social arbetsmiljö?

AFS – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Från och med den 31 mars 2016 inför arbetsmiljöverket nya regler rörande organisatorisk och social arbetsmiljö. Consultatum erbjuder en praktisk tvådagarsutbildning i hur HR-funktionen stödjer chefens arbetsmiljöarbete på bästa sätt.

Kursen vänder sig till dig som är HR-ansvarig eller arbetar mot chefer i frågor som rör er sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Du är inte bara intresserad av teorin bakom utan  hur man kan jobba praktiskt med verktyg och metoder i din verksamhet för att skapa faktiska resultat.

Under de två kursdagarna får ni praktiska tips, mallar och lathundar som hjälper er vid omställningen kring de nya förordningarna.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Kursbeskrivning

Under den första dagen av kursen AFS – Organisatorisk och social arbetsmiljö fokuserar vi på varför arbetsmiljön är kritiskt för verksamheten, vad de nya förordningarna innebär i praktiken samt grunderna i vad stress är.

Vilka krav ställer en organisatorisk och social arbetsmiljö på vår verksamhet?

 • Hur påverkar stress verksamhetens resultat?
 • Vilka krav finns på vår arbetsmiljö?
 • Hur kan du undersöka arbetsmiljön i din verksamhet kopplat till AFS?
 • Hur kan du övertyga chefer att detta är viktigt?

Vad är stress och hur hanterar vi den?

 • Negativ stress och positiv stress
 • Vad i en organisation skapar stress?
 • Hur bedömer du riskerna i din verksamhet kopplat till AFS?
 • Hur bedömer du vilket behov chefen har av ditt stöd kopplat till stressade medarbetare?
 • Hur anpassar du ditt stöd efter chefens behov?
 • Hur hanterar chefer sin egen arbetsbelastning?
 • Praktikfall – Hur mäter man stress?

Hur HR-funktionen stödjer chefen på bästa sätt

 • Vilka tjänster har din verksamhet behov av kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö?
 • Behöver HR-funktionen erbjuda stöd inom samtliga förordningar?
 • När krävs det att du är styrande och när behöver du vara stödjande i ditt arbete?
 • Hur paketerar du dina tjänster så att chefen vill lyssna på dig?
 • Så implementerar du på bästa sätt de nya reglerna kopplat till AFS

Under den andra dagen av kursen AFS – Organisatorisk och social arbetsmiljö fokuserar vi på hur du kan riskbedöma er verksamhet, hur ni bygger förtroende hos cheferna och hur ni praktiskt går tillväga för att säkerställa att ni arbetar enligt de nya förordningarna.

Så säkerställer du att din verksamhet uppfyller de nya förordningarna

 • GAP-analys av er verksamhet
 • Så bör ni prioritera ert arbete kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö?
 • Hur följer du upp och mäter HR-processer och tjänster som HR-funktionen levererar?
 • Så mäter du effekterna av chefernas arbete!
 • Hur hanterar du avvikelser?

Så bygger du förtroende och kommunicerar i verksamheten

 • Hur kan HR-funktionen använda organisatorisk och social arbetsmiljö för att öka sitt förtroende i verksamheten?
 • Så kommunicerar du på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang!
 • Så påverkar du beteenden genom att förändra situationen på arbetsplatsen
 • Hur ger du återkoppling till chefer för att utveckla, skapa förtroende och uppnå resultat?

Hur gör du praktiskt för att skapa en förändring?

 • Så strukturerar du en bra handlingsplan kopplat till AFS!
 • Påbörja en implementationsplan
 • Mallar och lathundar för chefer
 • Praktiska tips kring beräkning av kostnader kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö

 


 

Anmälan AFS - organisatorisk och social arbetsmiljö

Avgiften för kursen är 12.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?