Praktisk Employer Branding

Lär dig att arbeta smart och effektivt med Employer Branding!

Praktisk Employer Branding

Att arbeta med Employer Branding är idag ett måste för att sticka ut som arbetsgivare. Detta är dock lättare sagt än gjort och därför vill vi ge er så goda förutsättningar som möjligt att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete med Employer Branding i praktiken.

Oavsett om ni ligger i startgroparna, har kommit en bit på vägen eller bara behöver inspiration kommer denna utbildning att ge er möjligheter att utvecklas inom området Employer Branding.

Är detta en utbildning för dig?

Kursen vänder sig till alla som vill utveckla eller förbättra verksamhetens arbete med Employer Branding.

Du kommer lära dig:

 1. Hur ni kan arbeta strategiskt med Employer Branding
 2. Att få med sig ledning och chefer och även ta hjälp av dem för att stärka ert Employer Brand
 3. Hur ni kan arbeta med Employer Branding i praktiken
 4. Så arbetar ni med extern och intern Employer Branding
 5. Om vikten av ett fungerande ledarskap
 6. Att ta fram ett koncept för ambassadörskap
 7. Hur ni kan utbilda chefer och medarbetare i Employer Branding och ambassadörskap
 8. Att använda NPS-undersökningar
 9. Om vikten av att paketera och marknadsföra er HR-funktion
 10. Att använda nyckeltal kopplat till Employer Branding

Vi varvar teoretiska avsnitt med verkliga exempel, diskussion och praktiska övningar. Vi ger er verktygen, tipsen och vägledningen ni behöver!

Kursinnehåll

Så sätter HR grundplattan för verksamhetens arbete med Employer Branding

 • Varför ska HR lägga resurser på Employer Branding?
 • Ni lär er att ta fram en strategi för Employer Branding
 • Hur kan HR driva frågan och samtidigt få med sig verksamheten?
 • Vi berättar om hur ni kan använda Employer Branding i praktiken

Hur kan ni använda er av extern och intern Employer Branding?

 • Hur attraherar ni flera generationer samtidigt?
 • Få inspiration om vilka aktiviteter ni kan fokusera på kopplat till extern och intern Employer Branding
 • Vikten av att ”se inåt” för att kunna ”rikta sig utåt”
 • Ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt arbete med Employer Branding

Ambassadörskap som framgångsfaktor för ert Employer Brand

 • Konsten att använda det positiva som redan finns inom verksamheten till er fördel!
 • Vi ger er konkreta tips på hur ni kan arbeta i praktiken med ambassadörskap
 • Så skapar ni en kultur som stärker ert Employer Brand
 • Så gör du NPS-undersökningar (Net Promoter Score)

Så får ert arbete med Employer Branding genomslagskraft gentemot ledningsgrupper och chefer

 • Hur kan ni matcha chefernas och verksamhetens behov med er HR-funktions erbjudande?
 • Användbara nyckeltal kopplat till Employer Branding
 • Enkla sätt att rapportera till chefer kring Employer Branding och dess effekt
 • Lär dig att paketera och marknadsföra er HR-funktion internt, som en del av Employer Branding-arbetet

Övningar och praktikfall

Under dagen kommer vi att arbeta med praktiska övningar och praktikfall som syftar till att testa och använda era nyvunna kunskaper och verktyg i praktiken.

Anmälan Praktisk Employer Branding

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?