Ulvhag On - Omgiven av Stress

Ett unikt endagsseminarium för dig som är chef eller för dig som stödjer chefer i deras roll som ledare.

Ulvhag On : Omgiven av Stress

För nionde året i rad presenteras Ulvhag On.  Årets tema är ”Omgiven av Stress”

Som chef bör du vara lugn, sansad och tydlig.  Du ska stödja medarbetare när dem tappar motivation, utveckla medarbetare för att bemöta organisationens framtida behov, hjälpa medarbetare att lösa sina problem och konflikter samtidigt som du har fullt upp med dina egna arbetsuppgifter.  Detta är oftast en ekvation som inte känns möjligt.  Som om det inte redan var en fulltidssysselsättning måste du även leda och fördela arbetet på ett sätt som skapar resultat, men inte stress för andra – vem tänker på din stress?

Förutsättningarna för chefen att vara en motiverande ledare försämras hela tiden. Omgiven av idioter, omgiven av psykopater och omgiven av stress – nej!

Att vara omgiven av stress kan locka fram både det bästa och sämsta i oss alla.  När går stressen överstyr? Hur kan du säkerställa att du skapar de förutsättningar som behövs för att du ska bli den bästa ledaren som du har möjligheten att bli?

  • Chefens roll har ändrats radikalt under de senaste åren – hur kan du skapa en dräglig arbetsmiljö för dig själv och dina medarbetare?
  • Hur stress påverkar din hjärna och vår förmåga att fatta bra beslut?
  • Olika personligheter påverkas av stress på olika sätt – hur kan du hjälpa dina medarbetare undvika stress
  • Att använda värderingar och kultur för att förbättra samarbete och minska stress och därmed konflikter mellan medarbetare
  • Hur hanterar du stressnivån hos dig själv och dina medarbetare?
  • Mål och återkoppling som motiverar men inte stressar

Böcker som Omgiven av idioter, Omgiven av psykopater och Omgiven av dåliga chefer hjälper oss inte att förstå varandra och förbättra arbetsmiljön.  Att vi är omgivna av stress är ett stort problem och kan få vem som helst att agera på ett icke önskvärt sätt.  Om vi tacklar situationer som skapar stress kan vi förbättra allas beteende och skapa en vi känsla som gör att alla tar ansvar för varandra och därmed förbättrar prestationer och resultat.

Anmälan hittar du längst ner på sidan.

Vem bör komma på Ulvhag On – Omgiven av Stress 2019?

Seminariet vänder sig till alla som vill vara med och utveckla sin organisation i rätt riktning och som vill öka sin förståelse kring hur du kan stödja organisationen när förutsättningarna förändras. Seminariet vänder sig till chefer och andra nyckelpersoner i organisationen som vill få en bättre förståelse för  hur ett gott samarbete mellan HR och övriga delar av organisationen genererar stura fördelar för organisationen.

Under dagen kommer ni att få se verktyg, undersökningar och rapporter som kan hjälpa er utveckla din HR-funktion oavsett storlek. Med de andra deltagarna kommer ni att få möjlighet att diskutera vilka verktyg ni skulle kunna använda och få mest vinning av. I traditionell Consultatum anda kommer alla verktyg vara tillgängliga för er att använda utan extra kostnad.

Ulvhag On omgiven av stress är en inspirationsdag för dig som vill utbyta erfarenheter och utvecklas.

”Alltid lika inspirerande och informativt med bra material och idéer att ta med tillbaka till verksamheten.” 

– Deltagare om Ulvhag On  2016

Anmälan Ulvhag on HR 2019

Avgiften är 4.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före programstart.
  • Fler som ska delta?

  • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.