Ulvhag On HR

Lär dig hemligheten bakom en kraftfullare, mer proaktiv och kundorienterad HR-funktion.

Släpp loss kraften i din HR-funktion!

För åttonde året i rad presenterades Ulvhag On HR. I år kommer seminariet till Stockholm den 19 mars följt av Göteborg den 25 maj och Malmö den 31 maj.  Årets tema är ”Släpp loss kraften i din HR-funktion!” Lär dig hemligheten bakom en kraftfullare, mer proaktiv och kundorienterad HR-funktion.

Världen förändras hela tiden, det kan inget företag påverka. Däremot kan de påverka sin förmåga att hantera förändringar och där spelar HR en mycket kritisk roll. Förändringar i omvärlden påverkar inte bara hur ett företag skall tänka kring sin affärsidé, lönsamhet och produktion utan även hur man ser till att man har rätt kompetens, att medarbetare mår bra och vilken företagskultur man vill ha och strävar mot.

Anmälan hittar du längst ner på sidan.

Vem bör komma på Ulvhag On HR 2018?

Seminariet vänder sig till alla som vill vara med och utveckla sin organisation i rätt riktning och som vill öka sin förståelse kring hur HR-arbetet kan stödja organisationen när förutsättningarna förändras. Seminariet vänder sig även till chefer och andra nyckelpersoner i organisationen som vill få en bättre förståelse för HRs arbete och hur ett gott samarbete mellan HR och övriga delar av organisationen.

Under dagen kommer ni att få se verktyg, undersökningar och rapporter som kan hjälpa er utveckla din HR-funktion oavsett storlek. Med de andra deltagarna kommer ni att få möjlighet att diskutera vilka verktyg ni skulle kunna använda och få mest vinning av. I traditionell Consultatum anda kommer alla verktyg vara tillgängliga för er att använda utan extra kostnad.

Ulvhag On HR är en inspirationsdag för dig som vill utbyta erfarenheter och utvecklas i din HR-roll.

”Alltid lika inspirerande och informativt med bra material och idéer att ta med tillbaka till verksamheten.” 
– Deltagare om Ulvhag On HR 2016

Programinnehåll

Anpassa HR efter vår tids utmaningar                             

 • Släpp loss HR-medarbetare för att skapa en förändringsbenägen och proaktiv HR-funktion
 • Interna HR-processer är minst lika viktiga som HR-processer mot chefer
 • Skapa en mer professionell HR-funktion genom att prioritera hur HR-medarbetare skapar värde tillsammans
 • Människor arbetar i processer – lär dig prioriterar HR-medarbetare och HR-funktionens organisation för att få bättre process effektivitet
 • Få alla HR-medarbetare att känna delaktighet, ansvar och ägarskap för HR-funktionens leveranser utan att förlora kontroll på HR-funktionen

Praktikfall

Med hjälp av ett praktikfall presenterar vi tydliga metoder, steg för steg, hur du kan komma igång med ditt arbete för att aktivt koppla samman värderingar och företagskultur med processerna kring kompetensförsörjning och ohälsa. Ett samlat strategiskt och affärsdrivet tänk kring dessa komplexa frågor kan bidra till att göra din organisation till en mer attraktiv arbetsgivare.

Det är dags för HR att prioritera HR!

 • Släpp loss HR-medarbetare för att skapa en förändringsbenägen och proaktiv HR-funktion
 • Interna HR-processer är minst lika viktiga som HR-processer mot chefer
 • Skapa en mer professionell HR-funktion genom att prioritera hur HR-medarbetare skapar värde tillsammans
 • Människor arbetar i processer – lär dig prioriterar HR-medarbetare och HR-funktionens organisation för att få bättre process effektivitet
 • Få alla HR-medarbetare att känna delaktighet, ansvar och ägarskap för HR-funktionens leveranser utan att förlora kontroll på HR-funktionen

Lär dig bygga en tydlig värdekedja för ert HR-arbete

 • Hur HR-funktionens historiska utveckling kan förhindra ett proaktivt, professionellt stöd och hur du lätt kan fixa detta
 • Vad saknas i en HR-funktion för att det ska bli så effektivt som möjligt?
 • Att skapa ett tydligt samarbete mellan de olika delarna av HR-funktionen
 • Genom ett effektivt, och gemensamt, HR-arbete blir ni mer kundorienterade
 • Lär er om de viktigaste interna HR-processerna (som ofta saknas) som gör er HR oslagbar!
 • Undvik interna konflikter genom att skapa tydliga interna processer som binder samman strategiskt, operativt och administrativt HR-arbete

En effektivare och kraftfullare HR-funktion

 • Lokal HR är kund till central HR – så bygger ni processer som stödjer detta
 • Öka förändringstakten – öka stoltheten – tydligheten är allt!
 • Vi förklarar hur ni kan effektivisera HR-arbetet genom systematik och dialog
 • Ni får tips på hur ni blir mer proaktiva
 • Intern rapportering inom HR-funktionen för att skapa förståelse och delaktighet
 • Extern rapportering till chefer – så ökar du förståelse och trovärdighet för HR-funktionens arbete.

Utvärdera HR-funktionen och skapa ännu mer värde!

 • Nöjdkund-undersökningar inom HR-funktionen
 • Nöjdkund-undersökningar mot chefer
 • Så mäter ni er Net Promoter Score – vem talar gott om HR och varför?
 • Var inte rädd för kritik – information är makt och skapar ett tydligt fokus
 • HR-medarbetares kunskap och kompetens – utvecklar det som HR behöver hellre än det som HR-medarbetaren tycker är intressant
 • Att vara en stödfunktion innebär att ni är en viktig spelare – visa vägen för alla centrala stödfunktioner
 • Hur du gör din HR-funktion till en attraktiv HR-funktion som attraherar och behåller de bästa HR-resurserna som ökar din organisations konkurrenskraft
 • Att tänka på HR-medarbetarens karriärutveckling – prioriterar även icke traditionella kompetenser som konsultativt arbete och projektledning
Vill du veta mer om året Ulvhag On HR? Klicka här för att komma till vår ”micro-site” för Ulvhag on HR (öppnas i ett nytt fönster) 

 

Anmälan Ulvhag on HR 2018

Avgiften är 4.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före programstart.
 • Fler som ska delta?