Verksamhetsnära HR-strategi

Utveckla en HR-strategi som förstärker verksamhetsmål och resultat

Verksamhetsnära HR-strategi

Lär dig grunderna i strategiskt tänkande och hur du kan utveckla en HR-strategi som förstärker affärsmål och resultat.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med utveckling av HR-funktionen och vill skapa en affärsdriven strategi för HR som förstärker  företagets resultat.

Kursbeskrivning

Varför en process-strategi är lika viktig som innehållet i HR-strategin

 • Hur ser processen ut för utveckling av en värdeskapande strategi för HR?
 • Att skapa delaktighet bland HR-medarbetare i utveckling av er strategi
 • Hur du skapar ett proaktivt samarbete med chefer kring utveckling av din HR-strategi
 • Vilket syfte har en HR-strategi för din organisation?
 • Att bestämma ambitionsnivån för din nya HR-strategi

En mall för din HR-strategi – vilka är de viktigaste beståndsdelarna?

 • Vad är en värdeskapande HR-strategi?
 • Vilka är beståndsdelarna i en värdeskapande HR-strategi?
 • Vilka mallar behöver du för att skapa ett underlag för din HR-strategi?
 • Hur ska du paketera din HR-strategi på ett sätt som tilltalar chefer och medarbetare i ditt företag?

Hur analyserar du affärsstrategin och identifiera företagets framtida behov?

 • Att identifiera hur HR-funktionen kan stödja den övergripande affärsstrategin
 • Att koppla HR-aktiviteter till verksamhetens övergripande mål
 • Att identifiera de viktigaste HR-processerna och tjänster
 • Att identifiera strategiska HR-aktiviteter

Att utveckla värdeskapande processer och tjänster

 • Vilket HR-stöd behöver linjechefer och hur bör det levereras?
 • Att analysera existerande tjänster och processer och värdet som de skapar för chefer och medarbetare
 • Att fastställa vilka nya tjänster och processer som kommer att skapa mest värde för chefer och medarbetare

Att prioritera – hur sållar du bland allt du vill leverera?

 • Vilken kapacitet finns i din HR-funktion och hur påverkar detta din HR-strategi?
 • Hur du fastställer vilka processer och tjänster din HR-funktion ska fokusera på?
 • Att säkerställa att din HR-strategi inte är för ambitiös

Anmälan Verksamhetsnära HR-strategi

Avgiften är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.