Kommunikationsstrategi på en dag

Lär dig att praktiskt utveckla en strategi för hur du kommunicerar en vision, förändring eller plan och vill undvika missförstånd och motstånd.

Lär dig hur du praktiskt utvecklar en kommunikationsstrategi som hjälper dig att nå dina mål och resultat. Med en genomtänkt och användbar kommunikationsstrategi undviker du vanliga misstag när du vill informera eller kommunicera viktig information.

Kursen vänder sig till dig som är chef, projektledare, verksamhetsutvecklare eller kommunikatör som har behov av att framgångsrikt kommunicera en vision, strategier, förändringar eller planer och vill undvika missförstånd och motstånd.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Kursbeskrivning

Varför är kommunikationen så viktig?

 • Människor är lustiga – vilken påverkan har kommunikation och tydlighet på medarbetares beteenden?
 • Varför är rätt kommunikation och budskap viktigt om andra ska förstå vad du vill?
 • Vilka är riskerna med ingen eller dålig kommunikation?
 • Vad är en ”Burning plattform” och hur kan den hjälpa?
 • Att förstå behovet av kommunikation och ambitionsnivån för ett lyckat resultat
 • De vanligaste kommunikationsfallgroparna som du lätt kan undvika med rätt förberedelse

Hur analyserar du behov, syfte och mål för din kommunikationsstrategi

 • Tre viktiga frågor som du måste kunna svara på innan du utveckla din kommunikationsstrategi
  • Vem vill kommunicera – intressenter?
  • Vad vill de kommunicera?
  • Till vem vill de kommunicera och varför – målgrupp?
 • Att analysera målgruppen för att förstå hur ett budskap bör kommuniceras för att effektivt uppnå resultat
 • Vilka kanaler finns tillgänglig för kommunikation och hur bedömer du dessa
 • Hur kan det kommuniceras på ett effektiv och tillförlitligt sätt?
 • Vilka chefer och medarbetare kommer att kommunicera och är de överhuvudtaget bra på kommunikation?
 • Att identifiera olika nyckeltal som kan hjälpa dig att analysera effektivitet och resultat i din kommunikationsstrategi

Olika mål och deras påverkan på din kommunikationsstrategi

 • Informationsmål
 • Beteendemål
 • Kunskapsmål
 • Attitydsmål, eller
 • Motivationsmål
 • Hur påverkar målet sättet att kommunicera

En mall för din kommunikationsstrategi

 • Vilka är de viktigaste beståndsdelarna?
 • Så skriver du en strategi som är användbar
 • Hur påverkar du chefer och ledning för att förankra din kommunikationsstrategi?
 • Att utbilda de som ska föra ditt budskap fram

Att planera din kommunikation i praktiken

 • Att göra en SWOT – hur går du praktiskt tillväga
 • Så bygger du en enkel projektplan för kommunikation
 • Lär dig från historien – Vilken kommunikation har fungerat och vilken har inte fungerat?

 


 

Anmälan kommunikationsstrategi på en dag

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?