Värdeskapande kommunikation

Öka din förståelse för kommunikation och hur du praktiskt säkerställer att den skapar värde för mottagarna

Värdeskapande kommunikation

Under denna unika tvådagars utbildning får du en fördjupad förståelse för grunderna i kommunikation samt praktisk handledning hur du planerar, genomför och följer upp din insatser. Detta för att säkerställa värdeskapande kommunikation

Kursen vänder sig till dig som jobbar inom HR, är chef, projektledare, verksamhetsutvecklare eller kommunikatör från andra funktioner. Du är intresserad av att lära dig vad som skapar framgångsrik och effektiv kommunikation och vill veta mer om hur du praktiskt når ut till din organisation och dess medarbetare.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Kursbeskrivning

Under den första dagen fokuserar vi på grunderna i kommunikation samt hur vår personliga kommunikation kan hjälpa oss att förmedla ett budskap .

Grunder i värdeskapande kommunikation

 • Du måste bestämma vad du vill uppnå med din kommunikation
 • Att bedöma nyttan för mottagaren – hur påverkar detta kommunikationen?
 • Du behöver inte säga allt till alla hela tiden
 • Kulturens påverkan på ditt sätt att kommunicera och din kommunikationsstil
 • Vad innebär det att äga ansvar för kommunikationen när andra producerar kommunikationsmaterialet
 • Lärande och hållbar kommunikation – hur ska du analysera ditt arbete för att ständigt kunna förbättra resultatet.

Personlig kommunikation – hur påverkar din kommunikationsstil mottagaren

 • Byggstenarna för personlig kommunikation
 • Att identifiera dina egna kommunikationsstilar och effekten du har på andra
 • Lär dig hur din kommunikationsstil påverkas av ditt tillstånd
 • Kommunikatörens viktigaste egenskap – emotionell intelligens
 • Så här bygger du förtroende  för dig själv och din roll som kommunikatör – utan att vara expert!
 • Säkerställ att din kommunikation blir trovärdig!
 • Hur påverkas din mottagare av ditt språk och dina ord?
 • Så kan du förstärka ditt budskap med ditt kroppsspråk!

Undvik de klassiska fallgroparna innan du börjar kommunicera

 • Tre viktiga frågor som du måste kunna svara på innan du börjar kommunicera:
 • Vem är avsändare?
 • Vad ska kommuniceras?
 • Vem är mottagare av kommunikationen?
 • Att analysera behovet av kommunikation
 • Att analysera målgruppen för att förstå hur ett budskap bör kommuniceras för att effektivt uppnå resultat
 • Så påverkar förtroendet din förmåga att nå ut med kommunikationen

Den andra dagen fokuserar vi på praktisk kommunikation. Vi går genom vad det innebär att ta fram en projektplan, vad bör vi fokusera på när vi producerar vårt kommunikationsmaterial och vilka mätetal vi bör ha tagit fram för att säkerställa att vårt kommunikationsarbete skapar de resultat och det värde vi vill.

Att praktiskt  planera din kommunikation

 • Vad är en kommunikationsplan och varför är den helt avgörande?
 • Vilka kanaler finns tillgänglig för kommunikation och hur bedömer du dessa
 • Att praktiskt bygga en enkel projektplan för kommunikation
 • Lär dig från historien – Vilken kommunikation har fungerat och vilken har inte fungerat?
 • Därför måste kommunikation upprepas – hur bygger du en plan som ska lyckas?
 • Så skapar du delaktighet genom proaktiv kommunikation och trovärdighet

Så producerar du kommunikationsmaterial som når fram och påverkar

 • Ordens betydelse – när ditt ordval saboterar ditt budskap
 • Avgörande frågor att besvara på när du producerar material för andra att kommunicera
 • Situationsanpassa din kommunikation efter situation, individ och  ämnets ”viktighetsgrad”
 • Så skriver du för att fånga läsare
 • Lär dig enkla marknadsföringstips för att nå åhörarna i din kommunikation

Mät och följ upp din kommunikation för utveckling och förbättring

 • Sätt rätt typ av mål för din kommunikation
 • Att identifiera nyckeltal som kan hjälpa dig analysera effektivitet och resultat i kommunikationen
 • Att mäta nuläge – innan du kommunicerar
 • Att mäta effekt och resultat av kommunikation
 • Att identifiera framgångsfaktorer och dra nytta av de i framtida kommunikationsprojekt
 • Hur påverkar målet sättet att kommunicera?

 


 

Anmälan Värdeskapande kommunikation

Avgiften är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?