Att leda effektiva team

En praktisk tredagarskurs för dig som verkligen vill ta ditt ledarskap till en ny nivå och bättre kunna leda effektiva team

Att leda effektiva team

Detta är en fördjupningskurs för dig som verkligen vill utveckla ditt ledarskap

Att leda effektiva team vänder sig till dig som på allvar vill förändra ditt ledarskap. Denna tvådagarsutbildning har ett unikt upplägg som hjälper dig att faktiskt förändra ditt ledarskap genom praktisk övning från verklighetsbaserade utmaningar och problem.

Under utbildningen skapar vi en trygg miljö för dig som ledare att få distans till din vardag. Detta gör att du kan diskutera och lyfta utmaningar och problem med experter, specialister och andra ledare. Detta vet vi är mycket uppskattat och en bra metod för att göra skillnad i ditt ledarskap.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Praktiska moment

Under hela utbildningen av Att leda effektiva team följer vi det fiktiva företaget The Widget Companys utmaningar och problem som påminner om de utmaningarna ditt företag står inför.

Inom the Widget Company har nyligen en omorganisation skett och ett nytt team har bildats under den erfarna ledaren Susannes ledning. I teamet finns alla personligheter du kan tänka dig och därmed uppkommer även en mängd olika situationer upp som du får hjälpa Susanne att handskas med för att utveckla, skapa och bibehålla effektivitet i teamet

Kursbeskrivning

Under den första dagen av Att leda effektiva team fokuserar vi på dig som ledare och hur du motiverar ditt team för att öka resultat.  Nedan presenteras de huvudsakliga delarna som ingår i dag ett.

Introduktion och förväntningar

 • Genomgång av agenda och presentation av föreläsare
 • Grundregler för utbildningen
 • Vad har du som deltagare för förväntningar på utbildningen?
 • Vilken personliga utmaningar och problem vill du bemöta i utbildningen

Övning: Vem är jag som ledare?

Denna övning belyser och presenterar dina styrkor och utmaningar på ett avdramatiserat sätt. Allt för vi och du ska få bättre insikt om dig själv, vad du gör och vem du vill bli.

Genom att förstå motivation kan du öka ditt och ditt teams resultat!

 • Vad är motiv och vad innebär det?
 • Öka din självinsikt för bättre ledarskap – vad motiverar dig?
 • Vad motiverar dina medarbetare?
 • Vad motiverar en duktig ledare?
 • Så hanterar du dina egna motiv och beteenden för ett bättre ledarskap

Övning: Kan du motivera ditt team på rätt sätt?

Stöd teamet i The Widget Company genom att identifiera deras motiv och ta reda på hur du bör leda och stödja dem på lämpligt sätt.

Ett hållbart ledarskap är ett framgångsrikt ledarskap

 • Olikheter är en tillgång för teamet
 • Vad innebär olikheter för att skapa effektiva team?
 • Anpassa ditt ledarskap efter individen och teamet samtidigt
 • Så tar du till dig av individens behov i gruppsammanhang
 • Lär gruppen lära känna varandra!
 • Ta tillvara på medlemmarnas styrkor
 • Så kompenserar du för svagheter inom gruppen

Övning: ”Gruppera” för att maximera!

I samband med en omorganisation på en annan avdelning inom The Widget Company ombeds du att sätta samman en tillfälligt team för ett specifikt projekt. Hur resonerar du för att sätta samman den bästa gruppen för att nå bästa resultat?

 

Ett högpresterande team behöver en gemensam och tydlig målbild

 • Därför är syftet så viktigt för teamets effektivitet
 • Så kan du undgå att medarbetare drar åt olika håll inom teamet
 • Vilka är de vanligaste anledningarna till att ett team inte är effektivt?
 • Så definierar du ett syfte för teamet
 • Lär dig hur du skapar delaktighet kring syftet och mål genom att koppla det till medlemmarnas bidrag i teamet
 • Målbilden ska engagera team-medlemmarna och ge riktning

Övning: Öka prestationen genom ett enat syfte!

Testa och träna på att definiera ett syfte för teamet i The Widget Company som både är relevant och engagerande utifrån praktikfallets beskrivning.

 

Kommunikation är A och O i ledarskap!

 • Så blir du mer precis i din kommunikation
 • Det vi inte säger syns i vårt kroppsspråk – så tar du tillvara på detta
 • Anpassa sättet du kommunicerar på, inte vad du ska kommunicera!
 • Bli effektiv i din kommunikation utan att tappa poängen
 • Skapa ett klimat för både bekväm- och obekväm kommunikation
 • Därför behöver du upprepa din kommunikation för att skapa tydlighet

Övning: Så hittar du samspelet med dina lyssnare

Träna på att anpassa din kommunikation till en specifik medarbetare i The Widget Company som Susanne har svårt att nå. Lär dig tekniker som verkligen fungerar. Undvik att tappa effektivitet i ditt team på grund av förändringar.

 

Team utvecklas – hur ser denna utveckling ut?

 • Så leder du team i olika faser
 • Använd de fyra olika mötesteknikerna för att öka utvecklingstakten i teamet
 • Därför måste du tänka på teamet ur grupp- och individperspektiv
 • Så behåller du engagemang och entusiasm trots förändringar
 • Fokusera ditt engagemang på rätt saker och rätt personer i teamet
 • Undvik att tappa ditt eget engagemang i förändringen
 • Så leder du utan att alltid vara på plats

Övning: Så behåller du effektivitet i förändring

Susanne i The Widget Company har tydliga utmaningar i sitt ledarskap i samband med förändringar som beror på parallella projekt och aktiviteter. Hur skulle ni stödja henne för att skapa och bibehålla effektivitet i hennes tillfälliga team?

 

Skapa ett självgående team genom rätt struktur och förutsättningar

 • Att skapa delaktighet
 • Att hjälpa team att hitta sina roller – snabbt!
 • Att skapa ett engagemang kring att hjälpa och utmana varandra i sina roller
 • Teamet är och ska vara beroende av varandra – så kan du förmedla och förtydliga det
 • Så sätter, kommunicerar och förtydligar du förväntningar

Övning: Vad innebär det att sätta ”struktur” i ett team?

Susanne har problem där medlemmarna i teamet inte förstår när deras ansvar börjar och slutar. Detta leder till både till ineffektivt dubbelarbete och att viktiga frågor hamnar mellan stolarna. Hjälp Susanne att förtydliga ansvar för medlemmarna och riktlinjer för hur teamet ska arbeta.

 

Problem som inte tas hand om fortsätter bara växa!

 • Så identifierar du problem
 • Lär dig praktiska tekniker för att utforska bakomliggande problem
 • Lär dig hantera ”elefanten i rummet” på ett effektivt och intelligent sätt
 • Så får du en djupare insikt till om problemet är person eller situationsrelaterat
 • Därför är det viktigt att snabbt och effektivt ta itu med prestationsproblem ur ett teams synpunkt
 • Så kan individuell coachning hjälpa prestationsproblem

Övning: Lär dig fokusera på lösning och inte problemet

Susanne har stora problem med att nå fram till sina medarbetare och det finns problem som inte kommer upp. Testa och träna olika samtalstekniker och individuell coachning för att verkligen nå fram.

 

Konflikter är både bra och dåliga – du måste avgöra när och hur!

 • Vad förväntas du göra när alla inte drar jämnt?
 • Emotionell Intelligens – Så anpassar du din konflikthantering efter personen i rummet
 • Stresshantering – en vanlig källa till oro och konflikter
 • I ett team är olika personligheter bra men kan skapa konflikter – så handskas du med detta
 • Identifiera personers stresstriggers och stressbeteenden
 • Vad innebär konfliktbalans och varför är det så viktigt med konflikter?

Övning: Hantera stress så att konflikter höjer prestation i teamet!

Konflikter blir vanligare i Susannes team ju närmre deadline man kommer. Du ska nu stödja Susanne att bli mer proaktiv för att undvika problem men du kommer även behöva reagera när ett problem har uppkommit.

 

Handlingsplan och fortsatt arbete

Den avslutande delen syftar till att sätta en handlingsplan för hur ni ska utveckla  ert ledarskap efter utbildningen. Detta innebär att reflektera över det vi lärt oss och hur detta kan stödja dina styrkor och utmaningar. Du kommer få utforma en handlingsplan enligt en beprövad metodik som vi vet ger resultat i längden.

Vi har begränsat antalet deltagare för Att leda effektiva team till max 14 st.

 


 

Anmälan att leda effektiva team

Avgiften för kursen är 14.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?