Att leda utan att vara chef

Vad innebär ett bra ledarskap – hur du kan vässa din ledarskapsförmåga?

Kursinnehåll

Vad innebär ett bra ledarskap – hur du kan vässa din ledarskapsförmåga

 • Ledarskap och chefsskap i teorin och verkligheten
 • Hur du kan utveckla din ledarstil och tillgodose dig nya ledarskapsförmågor
 • Konsten att få människor att lyssna utan att vara chef

Att leda en grupp

 • Hur du skapar en fungerande arbetsgrupp
 • Hur du skapar resultat genom att engagera dina medarbetare
 • Så identifierar du risker i processen och riskfyllda beteenden bland medarbetarna
 • Så hanterar du motstånd
 • Grupputvecklingens olika faser (Susann A. Wheelan) – Så finner du ett lugn när konstiga beteenden uppstår

Målsättningar och motivation

 • Hur motiveras du och hur kan du bäst förmedla detta till gruppen för att skapa en gemensam utgångspunkt
 • Skapa samsyn – lär dig hur du sätter gemensamma mål och delmål som tilltalar medarbetares drivkrafter
 • Lär dig identifiera olika motiv och hur du ska hantera medarbetarnas olika incitament
 • Lär dig balansera uppgifter efter medarbetarnas olika motiv och maximera på så sätt effektivitet
 • Återkoppling – När och på vilket sätt du bör ge feedback utifrån ett mål

Konflikthantering

 • Konflikter är både bra och dåliga – du måste avgöra när och hur!
 • Människor i konflikt – Hur du hanterar olika personlighetstyper när konflikter uppstår
 • Din roll som ledare i en konflikt mellan medarbetare
 • Konsten att skapa konstruktivitet i infekterade konflikter och varför konflikter kan vara bra.
 • Problemlösning genom aktivt lyssnande

Kommunikation – din största tillgång i ditt ledarskap

 • Hur du skapar ett gruppklimat som bäddar för god men tydlig kommunikation
 • Lär dig grundläggande teknik för coachning – för att synliggöra och belysa det bästa hos dina medarbetare
 • Ett coachande förhållningssätt – lär dig hur ditt förhållningssätt påverkar andra
 • Hur du kan anpassa din kommunikation efter dina medarbetare

Anmälan att leda utan att vara chef

Avgiften för kursen är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?