Effektiva möten

Har du tröttnat på att hålla möten som ingen egentligen vill vara på. Lär dig konsten att hålla möten som engagerar och som leder till bättre resultat.

Möten som maler på och maler på; möten där alla sitter och mixtrar sin smartphone; möten som är ofokuserade och innehåller för många punkter; eller möte där nästan alla i rummet undrar samma sak: Varför är jag här?  Möten fyller ett ökande antal timmar i arbetsdagen, och ändå betraktar de flesta anställda dem som slöseri med tid.

Är du trött på:

 • möten som slösar bort din värdefulla tid?
 • möten som är röriga och oorganiserade?
 • möten som saknar tydligt mål och syfte
 • möten där det verkar vara ok att komma försent eller inte dyka upp överhuvudtaget
 • möten där datorer och mobiler får mer uppmärksamhet än deltagarna på mötet
 • mötesdeltagare som kommer oförberedda

Kursbeskrivning

Utbildningen effektiva möten vänder sig till dig som mötesledare som tröttnat på att hålla möten som ingen egentligen vill vara på, knappt du själv. Lär dig konsten att hålla möten som istället engagerar, leder till bättre resultat och som gör dina medarbetare entusiastiska över sitt arbete.

Grunderna i effektiva möten

 • Varför har vi möten?
 • Möten ur ett historiskt perspektiv
 • Så här märker du när mötet är slöseri med tid
 • Varför är det avgörande att dela upp möten utifrån innehåll?
 • Vad är grundregler för ett effektivt möte och hur kan de hjälpa dig att leda mötet?

Tydligt syfte och mål är avgörande för effektiva möten

 • Vilken betydelse har ett klart och specifikt syfte för möten?
 • Vad betyder det för effektiviteten att ha identifierat vad jag vill uppnå med mötet?
 • Vilken betydelse har ett klart mål och syfte med mötet för deltagarnas engagemang?
 • Lär dig enkelt utveckla mål och syfte för just dina möten

Så här handskas du med mötesdeltagarna

 • Så här undviker du att deltagarna tappar intresset under mötet
 • Att förstå riskerna med nya deltagare på mötet?
 • Olika personligheter
  • Ångvälten
  • Pratkvarnen
  • Den tysta typen
  • Skämtaren
  • Den känslige
  • Den arge
 • Att vara drivande och på ett trevligt sätt
 • Lär dig situationsanpassa din ledarstil på mötet utifrån vilka som är med på mötet.

Att planera dina möten i praktiken

 • Behöver verkligen alla vara med på mötet?
 • Så här fångar du deltagarnas intresse på 5 minuter.
 • Vilka är de viktigaste beståndsdelarna för utvecklande och effektiva möten?
 • 8 enkla tips för att hålla upp engagemang och delaktighet på mötet

Hur pratar vi med varandra på möten?

 • Människor är lustiga – vilken påverkan har kommunikation och tydlighet på medarbetares beteenden?
 • Så kommunicerar du med deltagarna för att vinna förtroende
 • Vad är emotionell intelligens och hur kan den hjälpa?
 • De vanligaste kommunikationsfallgroparna som du lätt kan undvika med rätt förberedelse

 


 

Anmälan Effektiva möten

Avgiften för kursen är 3.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?