Förstå och hantera motivation

För att motivera dina medarbetare måste du börja med att förstå vad som motiverar dig och andra

Förstå och hantera motivation

För att motivera dina medarbetare måste du börja med att förstå vad som motiverar dig och andra.

Kursen vänder sig till dig som bättre vill förstå människors drivkrafter och vilken motivation som får såväl dig själv, dina medarbetare och chefer att prestera bättre.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Kursprogram

Genom att förstå motivation kan du öka ditt och ditt teams resultat

 • Vad är egentligen motivation och vad innebär det?
 • Öka din självinsikt för bättre ledarskap – vad motiverar dig?
 • Vad motiverar dina medarbetare?
 • Vad motiverar en duktig ledare?

Vilka faktorer styr ditt ledarskap?

 • Hur påverkar dina värderingar ditt ledarskap?
 • Hur påverkar dina drivkrafter ditt ledarskap?
 • Att skaffa självinsikt – hur går du praktiskt tillväga?
 • Hur du påverkar andra, deras prestationer och därmed företagets resultat

Drivkrafter och inre motiv påverkar prestationen

 • Vilka faktorer påverkar människors beteende och prestationer
 • När skapar dina drivkrafter omedvetna beteenden som är till din fördel eller nackdel i din roll som ledare?
 • Vad kan du göra för att påverka andra att prestera bättre?

Lär dig handskas med andras beteenden – vad är det som egentligen motiverar en medarbetare

 • Hur medarbetarna påverkar dig som ledare
 • Att koppla drivkrafter till motiv
 • Hur du identifierar drivkrafterna hos dina medarbetare och motiverar dem
 • Hur skapar du rätt förutsättningar för dina medarbetare att lyckas i sitt arbete
 • Emotionell Intelligens – kontrollera dina egna beteenden

Business Case/Övning

Under utbildningen följer vi det fiktiva företaget The Widget Companys utmaningar och problem som påminner om de utmaningarna ditt företag står inför och du ges möjlighet att applicera dina nya kunskaper direkt under kursen.

 

 

 


 

Anmälan förstå och hantera motivation

Avgiften är 3.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?