Konflikthantering

Försök inte bli överens, utan var istället mer nyfiken på varandras olika åsikter. Då kan mötena på jobbet bli riktigt bra.

Konflikthantering – Bättre nyfiken än överens!

Lär dig grunderna i vad en konflikt är, olika typer av konflikter samt hur du kan utveckla en konfliktstrategi som förstärker nyfikenhet och goda resultat på arbetsplatsen.

Denna kurs vänder sig till dig som vill skapa ett framgångsrikt och effektivt sätt att föra dialoger med din chef och dina medarbetare för att öka engagemang och förståelse. Det här är ett praktiskt hållen kurs där du får med dig teorier, modeller och verktyg för att kunna hantera din vardag på ett enklare sätt.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Konflikten är i sig neutral. Det är hur man ser på den, definierar den och agerar i den som genererar antingen positiva eller negativa resultat.

Syfte

Vi skapar förutsättningar för dig att:

 • Öva och utveckla din förmåga att hantera problem och konflikter tillsammans med andra
 • Undersök vad som skapar och vad som stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende och tillit
 • Reflektera och lära om vad som händer i mellanmänskliga relationer
 • Öka din insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer

Kursbeskrivning

Tankar på konflikt och hur du hanterar dem

Vad är en konflikt och vad har du för inställning till konflikter? Vad vet du om dig själv och dina reaktioner till konflikter? Du får teorier och modeller som ger dig kunskap för att enklare förstå konflikter och veta när det är dags att plocka fram sågen.

 • Att analysera konflikter som perceptuella och strukturella
 • Därför är det viktigt att du förstå varför en konflikt är en individuell och social upplevelse
 • Sociala hierarkier och konflikter
 • Konflikttriangeln – vad är det och hur används den?
 • Att beskriva konflikter och dess innehåll för att öka din förståelse
 • The Six Needs of Conflict
 • Konflikters eskalation – hur konflikter förändras.

Olika typer av konflikter

Känner du igen en konflikt när du ser den? Vet du när det handlar om en sakkonflikt eller en värderingskonflikt.

 • Vad menar vi med interna och externa konflikter
 • Hur du kan identifiera Isolerade konflikter eller om de är förhandlingsbara

Konfliktstilar – dina preferenser

För att öka din emotionella intelligens i konflikter måste du förstå dina preferenser för olika konfliktstilar. Du får reda på dina egna preferenser och hur du bäst använder dem och när du ska använda dem.

 • Undvikande
 • Konkurrens
 • Kompromiss
 • Anpassning
 • Samverkan

Strategier för att lösa eller hantera konflikter

Det handlar i princip alltid om att skaffa sig en förståelse vid hantering av konflikter. Du får exempel på ett par praktiska och tillämpbara modeller och övningar för att kunna möta och hantera dina egna och andras konflikter på ett bättre sätt.

 • Att använda sig av makt vid hantering av konflikter
  • Taktik och etik vid övertalning
 • Intressebaserat angreppssätt
 • Problemlösning genom aktivt lyssnande
 • Reflekterande team

 


 

Anmälan till Konflikthantering

Avgiften är 3.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?