Motiverande mål

En unik endagsutbildning för chefer som vill förbättra sin förmåga att sätta mål som motiverar och inspirerar

Motiverande mål

En unik endagsutbildning för dig som vill förbättra sin förmåga att sätta mål som motiverar och inspirerar

Kursen vänder sig dig som är chef, ledare eller du som stödjer chefer i bland annat att sätta mål. Du är intresserad av att lära dig vad som motiverar och inspirerar andra och hur du kan använda denna information när du sätter mål för dig själv och andra.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Kursbeskrivning

Vad är det som motiverar en medarbetare?

 • Vilka faktorer påverkar medarbetares beteenden?
 • Hur identifierar du dina medarbetares drivkrafter?
 • Hur sätter du mål som tilltalar medarbetares drivkrafter?
 • Hur skapar du rätt förutsättningar för att medarbetare ska lyckas nå mål?

Hur du sätter mål som tilltalar medarbetares drivkrafter

 • Målsättningsteori – hur påverkas medarbetare av målets svårighetsgrad
 • Inriktnings-, effekts- och noggrannhetsmål
 • Varför räcker inte SMARTA mål?
 • Viktiga komponenter i motiverande mål
 • Tydlighet
 • Utmaning
 • Engagemang
 • Återkoppling
 • Svårighet
 • Skillnaden mellan att sätta mål för individer och grupper

Att ge återkoppling och stödja medarbetare

 • Att förstå vad som stressar en medarbetare och hur du kan hjälpa att minska stressen för bättre resultat
 • Enkla beprövade metoder för återkoppling – SKS-metoden
 • Skillnaden mellan att återkoppla till individer och grupper
 • Därför är det oftast chefens oförmåga att sätta och följa upp mål som gör att medarbetaren misslyckas

Att engagera medarbetare i målsättningsprocessen

 • Hur arbetare du med målsättning i praktiken?
 • Att bedöma hur svårt ett mål upplevs av en medarbetare
 • Att kommunicera mål på ett sätt som alla förstår
 • Att handskas med olika typer av medarbetare

 


 

Anmälan motiverande mål

Avgiften är 3.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?