Nybliven chef

Att vara chef innebär du ska leda dig själv och motivera medarbetare så att ni tillsammans når toppresultat

Nybliven chef

Att vara chef innebär du ska leda dig själv och motivera medarbetare så att ni tillsammans når toppresultat

Kursen vänder sig till dig som är ny i ditt ledarskap eller som saknar de grundläggande verktygen för hur man motiverar och leder andra.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Kursbeskrivning

Under dag ett av Nybliven chef fokuserar vi på dig som ledare och vad som driver och motiverar dig. Nedan presenterar vi fokusområdena under dag ett i mer detalj.

Dina utmaningar och förväntningar som ny ledare

 • Vad utmärker ett gott ledarskap?
 • SWOT-analys: dina starka och svaga sidor
 • Vad krävs för att du ska nå din önskvärda ledarnivå ?
 • Hur tacklar du bäst dina utmaningar?

Vad är det som driver dig i ditt ledarskap?

 • Strategier och förståelse för att motivera dig själv
 • Från kunskap till drivkrafter
 • Hur du utnyttjar mer av din potential som ledare
 • Skaffa dig självinsikt och se vad du kan förbättra

Hur motiverar du dina medarbetare?

 • Lär dig läsa av andras signaler
 • Identifiera dina och andras motiv
 • Bli en förebild som alla ser upp till

Under den andra dagen av Nybliven chef fokuserar vi mer på dina medarbetare och hur du kan anpassa ett ledarskap efter deras drivkrafter som får dem att prestera. Nedan presenterar vi fokusområdena under dag två i mer detalj.

Lär dig handskas med andras beteenden

 • Hur medarbetarna påverkar dig som ledare
 • Att koppla drivkrafter till motiv
 • Identifiera drivkrafterna hos dina medarbetare och motivera dem
 • Emotionell Intelligens – kontrollera dina egna beteenden

Situationsanpassat ledarskap för bättre resultat

 • Olika människor kräver olika ledarskap i olika situationer
 • Anpassa ditt ledarskap efter situationen
 • Förändringar: hur håller du engagemanget och entusiasmen uppe?

Sätt smarta mål som ledare – och nå dem!

 • Sätt viktiga mål för att du och medarbetarna ska prestera optimalt
 • Din egen handlingsplan för framtiden

 


 

Anmälan nybliven chef

Avgiften för kursen är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?