Leda effektiva team på en dag

För dig som är på jakt efter en snabb med ändå relevant och bra “crash course” i hur du kan leda effektiva och motiverande team

Att leda effektiva team

En “crash course” i hur du kan leda effektiva och motiverande team

Att leda effektiva team är en “crash course” i hur du kan leda mer effektiva och motiverande team. Troligen är du intresserad av ett få en inblick i ledarskapet kopplat till effektiva team, antingen genom en introduktion till ledarskapet eller genom en uppdatering. Denna utbildning ger dig på ett övergripande med ändå relevant och praktiskt sätt en bild av vad det innebär att faktiskt leda effektiva team.

Under utbildningen skapar vi en trygg miljö för dig som ledare att få distans till din vardag. Detta gör att du kan diskutera och lyfta utmaningar och problem med experter, specialister och andra ledare. Detta vet vi är mycket uppskattat och en bra metod för att göra skillnad i ditt ledarskap.

Praktiska moment

Under utbildningen följer vi det fiktiva företaget The Widget Companys utmaningar och problem som påminner om de utmaningarna ditt företag står inför.

Inom the Widget Company har nyligen en omorganisation skett och ett nytt team har bildats. I teamet finns alla personligheter du kan tänka dig och därmed uppkommer även en mängd olika situationer upp som du får handskas med för att utveckla, skapa och bibehålla effektivitet i teamet.

Kursbeskrivning

Genom att förstå motivation kan du öka ditt och ditt teams resultat!

 • Vad är motiv och vad innebär det?
 • Öka din självinsikt för bättre ledarskap
 • Vad motiverar dina medarbetare?
 • Vad motiverar en duktig ledare?
 • Så hanterar du dina egna motiv och beteenden för ett bättre ledarskap

Praktikfall: Kan du motivera ditt team på rätt sätt?

Stöd teamet i The Widget Company genom att identifiera deras motiv och ta reda på hur du bör leda och stödja dem på lämpligt sätt.

Konflikter är både bra och dåliga – du måste avgöra när och hur!

 • Vad förväntas du göra när alla inte drar jämnt?
 • Emotionell Intelligens – Så anpassar du din konflikthantering efter personen i rummet
 • Stresshantering – en vanlig källa till oro och konflikter
 • I ett team är olika personligheter bra men kan skapa konflikter – så handskas du med detta
 • Identifiera personers stresstriggers och stressbeteenden
 • Vad innebär konfliktbalans och varför är det så viktigt med konflikter?

Ett högpresterande team behöver en gemensam och tydlig målbild

 • Därför är syftet så viktigt för teamets effektivitet
 • Så kan du undgå att medarbetare drar åt olika håll inom teamet
 • Vilka är de vanligaste anledningarna till att ett team inte är effektivt?
 • Så definierar du ett syfte för teamet
 • Skapa delaktighet kring syfte och mål genom en tydlig koppling till medlemmarnas bidrag i teamet

Praktikfall: Öka prestationen genom ett enat syfte!

Testa och träna på att definiera ett syfte för teamet i The Widget Company som både är relevant och engagerande utifrån praktikfallets beskrivning.

Undvik att tappa effektivitet i ditt team på grund av förändringar

 • Team utvecklas – hur ser denna utveckling ut?
 • Därför måste du tänka på teamet ur grupp- och individperspektiv
 • Så behåller du engagemang och entusiasm trots förändringar
 • Undvik att tappa ditt eget engagemang i förändringen
 • Så leder du utan att alltid vara på plats

Praktikfall: Så behåller du effektivitet i förändring

I samband med en omorganisation på en annan avdelning inom The Widget Company ombeds du att sätta samman en tillfälligt team för ett specifikt projekt. Hur resonerar du för att sätta samman den bästa gruppen för att nå bästa resultat?

 


 

Anmälan leda effektiva team på en dag

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?