Effektiva möten som folk vill gå på

Har du tröttnat på att hålla möten som ingen egentligen vill vara på. Lär dig konsten att hålla möten som engagerar och som leder till bättre resultat.

Effektiva möten som folk vill gå på

Möten som maler på och maler på; möten där alla sitter och mixtrar med sin smartphone; möten som är ofokuserade och innehåller för många punkter; eller möte där nästan alla i rummet undrar samma sak: Varför är jag här?  Möten fyller ett ökande antal timmar i arbetsdagen, och ändå betraktar de flesta anställda dem som slöseri med tid.

Att mötas är viktigt. Kommunikationen som sker mellan människor som möts är oslagbar och stärker både samarbetet, förtroendet och sammanhanget för alla individer. Att effektivisera de möten vi har kan öka resultatet och engagemanget!

Är detta en utbildning för dig?

Utbildningen ”Så gör du möten effektiva och lustfyllda” vänder sig till dig som mötesledare som tröttnat på att hålla möten som ingen egentligen vill vara på, knappt du själv. Lär dig konsten att hålla möten som istället engagerar, leder till bättre resultat och som gör dina medarbetare entusiastiska över sitt arbete.

Du kommer att lära dig:

 1. Så märker du när mötet är slöseri med tid
 2. Varför är det avgörande att dela upp möten utifrån innehåll?
 3. Vad är grundregler för ett effektivt möte och hur kan de hjälpa dig att leda mötet?
 4. Vilken betydelse har ett klart och specifikt syfte för möten?
 5. Hur du enkelt utvecklar mål och syfte för just dina möten
 6. Så undviker du att deltagarna tappar intresset under mötet
 7. Hur du situationsanpassar din ledarstil på mötet utifrån vilka som är med på mötet
 8. Så fångar du deltagarnas intresse på 5 minuter.
 9. Vilka är de viktigaste beståndsdelarna för utvecklande och effektiva möten?
 10. 8 enkla tips för att hålla upp engagemang och delaktighet på mötet

Kursinnehåll

Grunderna i effektiva möten

 • Varför har vi möten?
 • Är mötet slöseri med tid?
 • Varför är det avgörande att dela upp möten utifrån innehåll?
 • Grundregler för ett effektivt möte

Tydligt syfte och mål är avgörande för effektiva möten

 • Vilken betydelse har ett klart och specifikt syfte för möten?
 • Vad betyder det för effektiviteten att ha identifierat vad jag vill uppnå med mötet?
 • Vilken betydelse har ett klart mål och syfte med mötet för deltagarnas engagemang?
 • Lär dig enkelt utveckla mål och syfte för just dina möten

Så här handskas du med mötesdeltagarna

 • Så här undviker du att deltagarna tappar intresset under mötet
 • Förstå riskerna med nya deltagare på mötet
 • Olika personligheter
  • Ångvälten
  • Skämtaren
  • Den tyste

Att planera dina möten i praktiken

 • Behöver verkligen alla vara med på mötet?
 • Så här fångar du deltagarnas intresse på 5 minuter
 • Vilka är de viktigaste beståndsdelarna för utvecklande och effektiva möten?
 • 8 enkla tips för att hålla upp engagemang och delaktighet på mötet

Hur pratar vi med varandra på möten?

 • Människor är lustiga – vilken påverkan har kommunikation och tydlighet på medarbetares beteenden?
 • Så kommunicerar du med deltagarna för att vinna förtroende

Vill du ha mer information eller undrar om ”Effektiva möten som folk vill gå på” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!


 

Anmälan Effektiva möten som folk vill gå på

Avgiften för kursen är 3.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.