Förändringsledning

Fördjupa dina kunskaper i förändringsteori för att praktiskt kunna anpassa förändringsprocessen till din verksamhet och din vardag

Förändringsledning

Förändring och lärande är två sidor av samma mynt. Om du ska leda förändring måste du känna till grundläggande teorier om lärande och hur individer och grupper lär sig.

Kursens pedagogiska upplägg ger dig mycket goda förutsättningar att förstå grundläggande utgångspunkter för förändring vilket ger dig de bästa förutsättningar för att leda förändringsprocesser och fortsätta lära av dina erfarenheter.

Efter den praktiska tredagarsutbildningen i förändringsledning har du som deltagare möjlighet att certifiera dig som förändringsledare. Denna certifiering är ett bevis på genomgången kurs och godkänd kunskapsutveckling, ofta ett krav på förändringsledare. Läs mer om certifiering längre ner.

Är detta en utbildning för dig?

Kursen vänder sig till dig som har behov och intresse av att förstå förutsättningar och villkor för ett hållbart och seriöst förändringsarbete. Du är intresserad av att förstå hur förändringsarbete riggas och hur kommunikation och dialog är förutsättningar för att få det att fungera.

Kursinnehåll

Under tre intensiva kursdagarna får du kunskaper om teorier kopplade till organisation, kommunikation, lärande och förändring. Teorierna sätts ihop till en sammanfattande bild från vilken du kan bygga en egen modell för förändring som passar din organisation och verksamhet.

Introduktion till förändringsledning – en översikt

 • Användbara  modeller som beskriver förändringsprocessen
 • Förändringens olika faser
 • De viktigaste stegen i förändringsledning som förbättrar chansen att lyckas skapa bestående resultat
 • Vilka krav ställs på dig som förändringsledare?

Varför förändring?

 • Förändringens drivkrafter
 • Att skapa förståelse för varför förändringen är nödvändigt
 • Modeller som hjälper oss att förstå medarbetares reaktioner under förändringsprocessen.
 • Olika typer av förändringar orsakar olika typer av reaktioner och utmaningar

Förändringens kontext och hur den kan skilja sig i olika organisationer

 • Därför har du nytta av titta på hur olika organisationer påverkas av förändring
 • Privata företag
 • Offentlig sektor
 • Myndighet
 • Politiskt styrd verksamhet
 • Historik – 100 år av olika organisationsideal

Hur sker förändringar? – Process och strategier

 • Att skapa förståelse för varför förändringen är nödvändigt
 • Modeller som hjälper oss att förstå medarbetares reaktioner under förändringsprocessen.
 • Varför sättet som förändringar sker är avgörande för framgång

Att leda förändringar

 • Förändringsledningens pedagogik eller konsten att lyckas med förändringsledning
 • Projektledning som en viktig del av ett lyckat förändringsarbete
 • Vilka resurser krävs för att lyckas med förändringsledning?
 • Riskanalys och riskhantering
 • Förändring och lärande – två sidor av samma mynt

Professionella samtal

 • Kommunikation, det professionella samtalet som verksam ingrediens?
 • Så utvecklar du dialogen som verktyg för samarbete
 • Samarbete – ett krav för förändring
 • Så får du effektiva och professionella möten genom bättre samtal

Case

Under kursen kommer du löpande att arbeta med praktikfall som beskriver en förändring som ska genomföras i ett fiktivt företag.  Chefer, medarbetare och utmaningar beskrivs och tillsammans med de andra deltagarna kommer du att hitta lösningar till problem, utveckla planer och kommunikationsmaterial som ska bemöta dessa utmaningar och säkerställa att förändringen lyckas.

Du kommer även att lära dig att praktisk tackla invändningar från medarbetare och oväntade konflikter som uppstår i praktikfallet.

Certifiera dig som förändringsledare

Efter att ha deltagit på kursen förändringsledning har du som deltagare möjlighet att certifiera dig som förändringsledare. Denna certifiering är ett bevis på genomgången utbildning och godkänd kunskapsutveckling, ofta ett krav på förändringsledare.

Den grundläggande utbildningen ger dig som deltagare baskunskaper som vi fördjupar och övar praktiskt på. Consultatum bygger sedan certifieringen utifrån en tillämpning av detta. Certifieringen ska bygga på en verklig förändring som deltagaren står inför.

Avgiften för certifiering är 4.980 kr exkl. moms och kan enbart beställas om du gått utbildningen ”Grundkurs i förändringsledning”. Du kan certifiera dig upp till två år efter att du deltagit i grundkursen.

Fördjupning och certifiering i förändringsledning

Vi fördjupar oss i individ, grupp och organisation, drivkrafter och förändringsmotstånd

 • Hur du praktiskt kan bygga förståelse för medarbetares beteende och reaktioner under förändringsprocessen
 • Hur du förstärker och motiverar de rätta beteenden för att lyckas nå förändringens mål
 • Hur du förutser och förebygger oönskade beteenden och håller tempot i ditt förändringsarbete
 • Hur du skapar delaktighet utan att tappa kontroll

Examinationsuppgift – förändringsledning

Denna dag ägnas helt och hållet åt att resonera om och kring examinationsuppgiften som förberetts av dig som deltagare efter grundkursen. Detta tar uppskattningsvis 8 timmar. Du ska då göra en plan för arbetsgången i ett autentiskt förändringscase.

Uppgiften är att beskriva ett förändringscase i en uppsats och föreslå tillvägagångssätt för att genomföra denna förändring. Deltagarna ska kunna visa att de kan hantera en presenterad begreppsapparat och referera till teorier och begrepp som använts i utbildningen. Uppsatsen som inte ska vara mer än fem sidor.

Vill du ha mer information eller undrar om ”Förändringsledning” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!


 

Anmälan Förändringsledning

Avgiften för kursen är 14.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
  Detta är frivilligt och går att kompletteras senare
 • Fler som ska delta?