Förstå och hantera motivation

För att motivera dina medarbetare måste du börja med att förstå vad som motiverar dig och andra

Förstå och hantera motivation

För att motivera dina medarbetare måste du börja med att förstå vad som motiverar dig och andra.

Kursen vänder sig till chefer som bättre vill förstå drivkrafter och vilken motivation som får såväl medarbetare som chefer att prestera bättre.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Kursbeskrivning

Vilka faktorer styr ditt ledarskap?

 • Hur påverkar dina värderingar ditt ledarskap?
 • Hur påverkar dina drivkrafter ditt ledarskap?
 • Att skaffa självinsikt – hur går du praktiskt tillväga?
 • Hur du påverkar andra, deras prestationer och därmed företagets resultat
 • Hur kan HR-funktionen hjälpa dig att förstå din påverkan på andra?

Dina drivkrafter påverkar prestationen

 • Hur drivkrafter påverkar människors beteende och prestationer
 • När skapar dina drivkrafter omedvetna beteenden som är till din fördel eller nackdel i din roll som ledare?
 • Vad kan du göra för att påverka andra att prestera bättre?
 • Vilka HR processer och tjänster stödjer dig i detta arbete?

Lär dig handskas med andras beteenden

 • Hur medarbetarna påverkar dig som ledare
 • Att koppla drivkrafter till motiv
 • Identifiera drivkrafterna hos dina medarbetare och motivera dem
 • Emotionell Intelligens – kontrollera dina egna beteenden

Hur kan man definiera ett bra ledarskap?

 • Varför är vissa ledare inspirerande?
 • Varför uppfattas andra som psykopater?
 • Skillnaden mellan chef och ledare – vad är du och vad vill du vara?
 • Olika ledarbeteenden och hur de påverkar medarbetare och organisation
 • Vad kan HR-funktionen göra för att hjälpa dig bli en bättre ledare

 


 

Anmälan förstå och hantera motivation

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?