Kommunikation för chefer

En unik endagsutbildning för dig som vill bli tydligare som chef.

Kommunikation för chefer

Händer det dig att det du säger till dina medarbetare inte går fram eller missförstås? Eller ännu värre, det du delegerar till medarbetarna blir inte gjort på det sätt du önskar. Om ditt ledarskap inte leder dig dit du vill är kommunikation för chefer kursen  för dig.

Kursen bygger på modern hjärnforskning och på hur människor fungerar. Kursen passar både nya chefer och mer erfarna chefer.

Kursen vänder sig till dig som är chef som vill lära dig hur du på ett smart och praktiskt sätt ska leda dina medarbetare för framgångsrika resultat. När du gått kursen kommer du att förstå varför det blir som det blir när du kommunicerar på ett sätt som inte är anpassat till medarbetaren och situationen.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Kursbeskrivning

Som chef måste du kunna kommunicera effektivt

 • 5 steg att bli en tydlig chef
 • Så här kommunicerar du med medarbetarna för att vinna förtroende och skapa samspel.
 • Att övertyga andra och övervinna motargument
 • Att situationsanpassa din kommunikation

Grunderna i ett tydligt ledarskap

 • Olika metoder och verktyg för kommunikation
 • Fötroendets påverkan på din förmåga att nå ut till medarbetarna
 • Dina värderingars påverkan på ditt sätt att kommunicera
 • Att skapa en standard för din  kommunikation – så undviker du att bli missförstådd

Att praktiskt utveckla värdeskapande kommunikation

 • Så här gör du för att din kommunikation ska nå fram
 • Så här når du ut till dina medarbetare
 • Därför måste kommunikation upprepas – hur bygger du en plan som ska lyckas?
 • Så skriver du för att fånga medarbetarna
 • Att regelbundet använda feedback för utveckling av medarbetarna
 • Lär dig skapa en enkel strategi för din kommunikation

Personligt ledarskap – hur påverkar kommunikationsstilen mottagaren

 • Dessa är byggstenarna för personlig kommunikation
 • Att identifiera dina egna kommunikationsstilar och effekten du har på andra
 • Lär dig hur din kommunikationsstil påverkas av ditt tillstånd
 • Ordens betydelse – när ditt ordval saboterar ditt budskap
 • Din viktigaste egenskap – Emotionell Intelligens
 • Så här bygger du förtroende i din roll som chef
 • Säkerställ att din kommunikation blir trovärdig!

Resultat – hur mäter du kommunikation?

 • SWOT-anaylsera förutsättningar för ett lyckat resultat
 • Att analysera medarbetarens behov av feedback
 • Att mäta effekt och resultat av kommunikation
 • Att identifiera framgångsfaktorer och dra nytta av dessa

 


Anmälan kommunikation för chefer

Kontakta oss på 08 - 612 10 00 eller sebastian.edevarn@consultatum.se för mer information.
 • Fler som ska delta?