Neuroledarskap i praktiken

En mängd praktiska verktyg som hjälper dig att identifiera hur du som chef kan arbeta proaktivt med neuroledarskap för att lättare nå dina mål.

Neuroledarskap i praktiken

Att vara chef idag är för de allra flesta en stor utmaning.  Du förväntas skapa ett klimat som främjar prestationer samt utvecklar och behåller medarbetare. Samtidigt har du dina egna arbetsuppgifter som ibland kan kännas som en fulltidstjänst vid sidan av ledarskapet. Ekvationen går helt enkelt inte alltid ihop!  Din förmåga som chef att inte låta din egen stress ta överhand och påverka dig själv och dina medarbetare negativt är enormt viktigt.

Det är viktigt att arbetsgivare är attraktiva – men den största anledningen till att medarbetare säger upp sig från sitt arbete är den närmaste chefen.  Att attrahera och behålla medarbetare sätter en enorm press på chefens förmåga att leda och motivera medarbetare och teams.  Forskning visar att den närmaste chefen påverkar medarbetarens upplevelse av sitt arbete med 70% – den största enskilda faktorn. Hur kan du som chef använda dig av vetenskapliga, beprövade rön för att skapa en arbetsmiljö där du själv och dina medarbetare trivs och prestera optimalt?

Denna tredagars utbildning är fullspäckad med övningar, verktyg och mallar som hjälper dig att praktiskt utveckla ditt ledarskap och att lyckas som ledare.  Gruppens storlek är begränsat till 14 deltagare för att maximera inlärningen och skapa en pedagogisk miljö som främja erfarenhets utbyte och relationsbyggande som hjälper dig att skapa ett professionellt nätverk som kan stödja dig efter utbildningen.

Kursen vänder sig till dig som är chef och du som är HR-medarbetare som stödjer chefer i att utveckla ett proaktivt ledarskap.

Aktuella kursdatum och anmälan hittar du längst ner på sidan.

Dag 1: Du, din roll som chef och din egen utveckling

 • Ledarskap idag i ett modernt konkurrenskraftig samhälle
 • Den svåra rollen som chef – hur du skapar ett tydligt fokus på ditt ledarskap
 • En ledare utvecklas under hela sin karriär – så lär du dig att gilla detta och gör det till en vana
 • Att förstå hur hjärnan är byggd och hur det påverkar ditt och andras beteenden
 • Hjärnans belöningssystem
 • Varför vill vi undvika obehag?
 • Hjärnans förmåga att fokusera
 • Vår förmåga att förändra
 • Människors beteende bygger på och påverkas av en mängd olika faktorer

Dag 2: Förutsättningar för ett gott ledarskap

 • Att skapa tydlighet i din organisation
 • Att utveckla en arbetsmiljö som främja medarbetares prestationer
 • Kommunikation som en naturlig del av ditt ledarskap
 • Att undvika onödig stress i vardagen
 • Att förstå dina och andras stresstriggers och stressbeteenden
 • Målsättningsteori – hur kan du sätta mål som tilltalar individer och grupper
 • Att utveckla nya beteenden som hjälper dig att bli en bättre ledare
 • Vad gör du när du misslyckas?

Dag 3: Att effektivt leda, belöna och motivera medarbetare

 • Att se och leda alla dina medarbetare
 • Att tolka och förstå dina medarbetare
 • Att sätta mål som motiverar
 • Att skapa fokus i din organisation
 • Att belöna medarbetares prestationer
 • Att utveckla ett coachande förhållningssätt
 • Att främja förändringar
 • Skapa förutsättningar för ett gott samarbete medarbetare emellan
 • Så skapar du en miljö där medarbetare kan fatta bra beslut och lösa problem

 


Anmälan neuroledarskap i praktiken

Avgiften för kursen är 14.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.
 • Fler som ska delta?