Consultatum har vunnit en upphandling från KTH

Kungliga tekniska högskolan väljer Consultatum som leverantör av konsulttjänster inom främst HR-kommunikation. Tjänsten HR-kommunikation syftar till att tydliggöra vilka tjänster HR erbjuder till chefer. Våra kommunikationskonsulter  hjälper verksamheter att utforma HR-kommunikation som skapar värde för chefer och som skapar en efterfrågan av HR-stöd. Tydligheten gör att HR-medarbetare kopplas in i verksamhetsutmaningar tidigt och på så sätt undviker HR-funktionen onödiga brandutryckningar.

Mer om HR-kommunikation