Härligt Frukostseminarium om HR-Kompetenser

Härliga diskussioner om..

HR-medarbetares kompetensnivå är kärnan för att hålla företaget konkurrenskraftigt!

I HR-funktionens arbetsuppgifter ingår att finna och utveckla unika kompetenser som underbygger företagets affärsstrategi. Men vem ser till att HR-medarbetare får den kompetensutveckling de behöver för att underbygga företagets HR-strategi?