Omplanering av kursdatum klassrum jan – mars pga pandemirestriktioner!

Tyvärr har vi tvingats ställa in samtliga klassrumsutbildningar i januari – mars. Vi håller på att kontakta samtliga deltagare för att boka om utbildningarna till nya datum under våren eller hösten. Planeringen för certifierad förändringsledare , HR chefsprogrammet, HR Partnerprogrammet, HR chefernas dag samt Excel för HR är flyttade och bekräftade av deltagarna. Onlineutbildningar är oförändrade. Förhoppningsvis är detta sista våren som vi behöver ställa om och in pga pandemin!