Tillitsdelegerad HR på 8 timmar

Ett seminarium för alla HR-medarbetare som vill öka sin förståelse av Tillitsdelegerad HR på 8 timmar! Vad alla HR-medarbetare inom Kommun och Landsting behöver veta om tillitsdelegerade HR-arbete för att utveckla en agilare och modernare HR-stöd.

Du kommer att lära dig:

  1. Hur du sätter mål och skapar rätta förutsättningar för tillitsbaserade HR-arbete
  2. Vilka krav ställer tillitsbaserade HR på din HR funktion
  3. Hur du analyserar verksamheten och dess chefer för att lyckat kunna skapa en grund för ett tillitsdelegerade förhållningssätt
  4. Vilka krav ställer tillitsdelegerade HR på dina HR medarbetare
  5. Analys av viktiga HR-processer – hur långt kan tillit egentligen sträcker sig för att undvika brandutryckningar
  6. Att utveckla och driva HR-projekt som är tillitsdelegerade
  7. HR-värdekedjans viktiga roll i detta arbetssätt

För mer information om detta seminarium kontakta oss på info@consultatum.se