Två helt nya Masterclasses!

En HR Masterclass är en djupdykning i ett speciellt område som kan vara av stort intresse inför HR-strategiarbetet. En Masterclass har max antal deltagare på 10 och vi erbjuder dessa utbildningar endast under andra hälften av året.

Att räkna på organisationens behov av HR-resurser – 29 & 30 september 2016

Listan över allt som HR-funktionen ska leverera är oftast lång och i princip omöjlig för HR-funktionen att leverera med de befintliga HR-resurserna.Att pedagogiskt kunna förklara för chefer och ledningsgrupper om vilka HR-resurser som behövs för att leverera affärsstrategin vilka insatser som äter upp både chefers och HR-medarbetares tid hur man bör prioritera HR-funktionens resurser för att skapa en maximal effekt med minimalt risk för verksamheten är en viktig del av att vara en strategisk HR-funktion.

Detta och mycket mer kommer du få lära dig på denna utbildning


Utveckla en HR-kundundersökning som hjälper dig att utveckla ditt HR-arbete – 4 & 5 oktober 2016

Att stoppa huvudet i sanden är inget bra sätt att utveckla värdefulla relationer med dina kunder, men som med alla undersökningar kan en HR nöjdkundundersökning orsakar oro bland HR-medarbetare och frustration bland chefer.

Genom att ställa rätt frågor, på ett relevant sätt, kan du säkerställa att detta underlag gör utvecklingen av din HR-funktion och dess medarbetare tryggare och mer lustfylld. Samtidigt kan du på ett lättare sätt åtgärda eventuella problem eller utmaningar och visa för alla i verksamheten att stödet och tjänsterna som HR-funktionen erbjuder har blivit bättre.

Detta och mycket mer kommer du få lära dig på denna utbildning